Menu
logo irlandia.ie

Błąd w danych na temat liczby bezdomnych w Irlandii

Share

homeless1

Według informacji zawartych w raportach, w marcu bieżącego roku zarejestrowano zbyt wysoką liczbę bezdomnych. Faktyczne dane zostaną opublikowane w najnowszych statystykach. Jak dotąd obniżają ogólny odsetek osób bez stałego miejsca zamieszkania.

Okazuje się, że rzeczywista liczba osób, które skorzystały z zakwaterowania socjalnego w marcu bieżącego roku jest niższa niż zarejestrowano. Rząd opublikował najnowszy raport na marzec, z dokładniejszymi statystykami, z których wynika, że aktualnie w Irlandii znajduje się 6035 dorosłych osób bezdomnych i 3646 bezdomnych dzieci. Ogólna liczba bezdomnych rodzin, które skorzystały ze specjalnych miejsc zakwaterowania to 1720.

W marcu bieżącego roku było o 126 osób bezdomnych mniej niż w lutym. Stanowi to 17 osób dorosłych, 19 rodzin oraz 109 osób niesamodzielnych. W lutym odnotowano 6052 osoby dorosłe oraz 3755 dzieci bez stałego miejsca zamieszkania.

Liczba bezdomnych rodzin spadała niemal o 50% w regionie Dublinu, z 261 w lutym na 135 w marcu. Zidentyfikowano jednak błąd w kategoryzacji, który według rządu „zawyżył całkowitą liczbę osób bez stałego zamieszkania w państwie”. Komentując ten błąd, Minister Mieszkalnictwa, Eoghan Murphy, powiedział, że: „Wiele lokalnych władz błędnie zakwalifikowało osoby i rodziny żyjące w lokalach będących własnością państwa lub dzierżawionymi w sektorze prywatnym, podlegającymi pod lokale socjalne, będące zasobem zakwaterowania w nagłych przypadkach”.

Murphy dodał, że jak dotąd, co najmniej 600 osób zostało błędnie zakwalifikowanych do grupy bezdomnych. Błąd jest w trakcie naprawy, a dane są na bieżąco aktualizowane. „Jest całkiem jasne, że obecny model raportowania wymaga reformy, gdyż tego typu błędy podważają naszą rzetelność i zdolność do właściwej interpretacji zakresu i charakteru problemu. Co więcej, musimy zająć się także reformą modelu informowania o decyzjach politycznych dotyczących rozwiązań poszczególnych problemów społecznych, z jakimi mamy do czynienia” – mówi Murphy.

W poniedziałkowym (30 kwietnia) oświadczeniu, Peter McVerry Trust, organizacja charytatywna na rzecz mieszkalnictwa i bezdomności, z zadowoleniem przyjęła zaktualizowane dane, które okazały się nieco niższe od tych uprzednio opublikowanych. „Bardzo cieszymy się z tego niewielkiego, ale istotnego spadku liczby osób zarejestrowanych jako osoby bezdomne w marcu. Pierwsze dwa miesiące roku były bardzo niekorzystne i przyniosły gwałtowny wzrost odsetka osób bez stałego miejsca zamieszkania. Właśnie dlatego informacja o obniżeniu ich liczby, nawet niewielkim, tak bardzo nas cieszy” – powiedział Pat Doyle, dyrektor generalny organizacji Peter McVerry Trust.

Komentując sytuację, Murphy zaznaczył, że rząd jest obecnie w pilnej potrzebie opracowania lepszego sposobu zbierania i raportowania danych w Irlandii. Dotyczy to nie tylko kwestii bezdomności, ale także innych kwestii społecznych. Ponadto, w marcu doszło do niewielkiego opóźnienia w badaniach – to też mogło mieć wpływ na pojawienie się błędu.

Liczby zazwyczaj są pobierane i zestawiane około 27 dnia z każdego miesiąca. Minister wyjaśnił, że jego wydział gromadził dane od władz lokalnych z całego kraju – a nie każda z nich zdołała na czas dostarczyć wszystkie wymagane i poprawne informacje raportowe do centralnego urzędu statystycznego. Co za tym idzie, jak już zdarzało się w przeszłości – niedokładne dane muszą zostać zweryfikowane i odesłane do odpowiednich urzędów, co z kolei prowadzi do opóźnień. „Obecnie mamy niewielkie opóźnienie, gdyż niektóre z władz lokalnych nie złożyły jeszcze swoich deklaracji oraz raportów. Dopóki nie otrzymamy wszystkich dokumentów, nie będziemy mogli opublikować ogólnych statystyk. Między innymi dlatego pilnie potrzebujemy dokładniejszej i efektywniejszej struktury oraz formy raportowania” – powiedział Murphy.