Menu
logo irlandia.ie

Polityka prywatności

Share

Szanujemy i chronimy prawo do prywatności użytkowników portalu informacyjnego Irlandia.ie. Dlatego publikujemy ten dokument, który wyjaśnia zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkowniku portalu.

Jaki rodzaj informacji osobistych jest gromadzony i wykorzystywane przez portal Irlandia.ie?

Użytkownicy korzystający z serwisu Irlandia.ie pozostają anonimowi. Użytkownik może upublicznić swoje dane, taki jak imię i nazwisko jeśli zechce. Ze względu na pracę systemów informatycznych automatycznie gromadzone są takie informacje jak adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwa dostawcy usług internetowych. Informacje te są automatycznie gromadzone i przechowywane w logach systemowych. Informacje dotyczące numeru IP są wykorzystywane do zbierania danych o regionie, z którego pochodzi użytkownik.

Niektóre składowe serwisu wymagają podania adresu email lub imienia i nazwiska lub zalogowania do systemu przed możliwością skorzystania z dalszych funkcjonalności. Informacje te są przechowywane przez nas w celu utrzymania bezpieczeństwa serwisu, lepszego kontaktu z użytkownikami i dostosowania treści przez nas oferowanych do potrzeb naszych użytkowników.

Jaka jest prowadzona polityka dotycząca plików „Cookie”?

Przeglądarki mogą pobierać i przechowywać niewielkie pliki tekstowe „Cookiem” na dysku komputera. Pliki takie zawierają dane niezbędne do prawidłowej obsługi serwisów internetowych na Twoim komputerze. Najczęściej pliki takie są wymagane przy autoryzacji dostępu.

W plikach typu „cookie" nie znajdują się żadne dane osobiste i nie pozwalają one na identyfikację użytkownika.

Portal informacyjny Irlandia.ie może przechowywać pliki typu „cookie" w następujących przypadkach:

- po zalogowaniu w celu jego utrzymania lub ponownego bezhasłowego logowania

- efektywniejszego dostosowania treści portalu do potrzeb użytkowników

- tworzenia statystyk i raportów dotyczących używalności serwisu Irlandia.ie dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców

- prezentacji reklamy najbardziej odpowiadającej zainteresowaniom użytkownika

- tworzenie ankiet, serwisów interaktywnych i zabezpieczenia ich przed wielokrotnym lub zbyt częstym użytkowaniem lub próbami zaśmiecania serwisu.

Każdą przeglądarkę można skonfigurować tak, aby po wyłączeniu pliki „cookies” były usuwane, lub można było zablokować akceptowanie plików tego typu.

Zmiana taka może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu Irlandia.ie.

Czy informacje wysyłane przeze mnie są chronione?

Formularze online wysyłane przez użytkownika oraz proces logowania jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez portal informacyjny Irlandia.ie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa irlandzkiego i Unii Europejskiej.

Czy przekazane informacje są udostępniane innym podmiotom?

Portal informacyjny Irlandia.ie zawiera serwisy interaktywne wymagające ingerencji lub interakcji użytkownika, np. wpisanie odpowiedzi, pytania, komentarza, opinii. Informacje te stają się publiczne po wysłaniu ich do serwisu. To jednak tylko sam użytkownik decyduje jakie informacje mają być widoczne i jak mają one być podpisane.

Irlandia.ie na podstawie zebranych charakterystyk sporządza raporty statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia te nie zawierają żadnych osobistych danych użytkowników.

Prawo do wglądu, modyfikacji i skasowania informacji o użytkowniku

Portal Informacyjny Irlandia.ie udostępnia autorom artykułów, redaktorom i bloggerom przestrzeń profilową, dostępną po autoryzacji. Dostęp ten pozwala na wgląd, modyfikację i skasowanie danych profilowych znajdujących się w serwisie.

W przypadku gdyby użytkownik serwisu uznał takie rozwiązania za niewystarczające, może zwrócić się pisenie do Irlandia.ie, Woodbrook Lodge, Woodbrook Estate, Portarlington, Co. Laois, Ireland.

Czy mam możliwość dokonywania wyboru?

Użytkownik portalu informacyjnego Irlandia.ie ma pełne prawo wyboru co do zakresu korzystania z serwisu lub udostępniania informacji o sobie. Większość serwisów Irlandia.ie nie wymaga logowania ani podawania o sobie informacji. Tam gdzie będzie to potrzebne decyzja o zapisaniu się jest dobrowolną decyzją użytkownika. W każdej chwili może on zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Czy mam możliwość zamieszczania artykułów w portalu Irlandia.ie?

Użytkownik serwisu Irlandia.ie ma możliwość do publikacji własnych artykułów. Przesyłając artykuł do portalu Irlandia.ie w celu jego publikacji autor wyraża zgodę na jego nieograniczoną edycję oraz oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.
W zamiam autor artykułu otrzymuje od portalu Irlandia.ie możliwość zamieszczenia w podpisie swojego imienia i nazwiska, nazwy prowadzonej działalności i nielinkującego adresu strony internetowej.
Artykuły nie mogą być kopią części lub całości publikacji zamieszczonych na innych nośnikach informacji.
Redakcja zastrzega prawo do dokonywania zmian lub niepublikacji artykułu przesłanego do serwisu Irlandia.ie.

 

Ochrona

Irlandia.ie wykorzystuje najnowsze technologie w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony możliwej w danym czasie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, opinii i zastrzeżeń dotyczących polityki prywatności prosimy je kierować na nasz adres e-mail