Menu
logo irlandia.ie

Minister: Decyzja czy iść do lekarza nie powinna być dylematem finansowym

Share

Wiceminister Alex White zwraca się do lekarzy z propozycją wprowadzenia przepisów zapewniających bezpłatną opiekę medyczną lekarza rodzinnego dla dzieci poniżej 6 roku życia.

doktor irlandia dziecko

Irlandzka organizacja medyczna spotyka się na walnym zgromadzeniu aby przedyskutować kontrowersyjne plany rządu. Przewodniczący Irlandzkiej Organizacji Medycznej (IMO) powiedział, że ingerencja polityczna w służbę zdrowia ograniczy potencjał lekarzy do prawidłowego leczenia pacjentów.

Według RTE News, wiceminister medycyny, po swoim przemówieniu spotkał się z „uprzejmą ciszą”. Zgromadzeni nie przyjęli zaprezentowanych wiadomości z entuzjazmem, brakło oklasków i pochwał.

„Irlandia jako jedyny kraj w UE posiada tego typu system medyczny, że nie oferuje powszechnego dostępu do podstawowej opieki lekarskiej. Jeżeli poważnie myślimy o przesunięciu środków i uwagi do tego sektora, a wierzę, że tak właśnie jest, jednocześnie będziemy musieli usunąć barierę opłat za usługi lekarzy ogólnych. Decyzja o pójściu do doktora nie powinna być dylematem komercyjnym lub finansowym dla obywateli naszego państwa.”

Przepisy wymagają bardziej szczegółowych dyskusji, każda ze stron biorąca udział w problemie musi się dokładnie zapoznać z całym planem, usiąść i negocjować. Zgodnie z planem, przepisy zostaną omówione w Dali i Seanad w maju tego roku, a ich uchwalenie wstępnie ustalono na lipiec.

Międzyczasie, minister stanu ds. Projektu Nowa Era, Fergus O’Dowd powiedział dziennikarce Claire Byrne, że potrzebne będą kolejne rozmowy między lekarzami i Ministrem Zdrowia. „To jest wszystko na co możemy sobie teraz pozwolić” – powiedział, wyjaśniając fakt, że powinna istnieć uniwersalna zasada dla wszystkich obywateli. W swojej wypowiedzi zaprzeczył on pogłoskom, że po wprowadzeniu nowej ustawy, do lekarzy pierwszego kontaktu zgłosi się wielu nowych pacjentów, co łącznie da sumę niemal 750.000 więcej wizyt lekarskich.

„Nie mogę sobie wyobrazić ludzi w kolejce przed gabinetem lekarskim, czekających na swoją kolej mimo, że są zdrowi” – podsumował, zaznaczając, że bezpłatna opieka lekarska dla dzieci poniżej 6 roku życia pozwoli lekarzom na identyfikację i zapobieganie pogorszaniu się stanu zdrowia małych pacjentów oraz na stosowną prewencję.

„Ostatnią rzeczą, jaką chcemy osiągnąć jest sytuacja, w której rodzice nie zabierają swojego dziecka do lekarza ponieważ nie stać ich na taką wizytę” – zauważa, podkreślając słowa Ministra Zdrowia, że identyfikacja chorób we wczesnym dzieciństwie jest bardzo ważna.

„To szkic wniosku… jasne jest, że zanim cokolwiek ustalimy, musimy porozmawiać z lekarzami. Wszystkie propozycje muszą zostać omówione i uzgodnione”. Wiceminister White wezwał IMO do rozmów bez żadnych warunków wstępnych.

Na sobotniej debacie lekarze zgodzili się na „kompleksową zmianę” konstrukcji i zasad funkcjonowania opieki medycznej. Zmiany te pozwolą na udoskonalenie nadzoru i kontroli, jak również polepszenie funkcjonowania systemów ryzyka.