Menu
logo irlandia.ie

Wzrost liczby narkotykowych zgonów w Irlandii

Share

kokaina

Alkohol, na przestrzeni ostatnich 10 lat, pozostaje najbardziej powszechną używką, która przyczyniła się do wzrostu liczby zgonów. Jak pokazują najnowsze dane, średnio dwie osoby dziennie umierają przez przedawkowanie narkotyków lub przez zatrucie alkoholem.

W roku 2014, zarejestrowano 697 zgonów związanych z używkami i innymi narkotykami. Dla porównania, 10 lat wcześniej, w 2004 roku, liczba ta wynosiła 431. Stanowi to wzrost ogólnej liczby śmiertelnych przypadków o 62%.

Według danych z HRB (Rady Badań i Analizy Zdrowia):

- w 2014 roku, w 259 przypadkach, w poważne komplikacje zdrowotne zaangażowane były preparaty wydawane na receptę (średnio trzy na cztery przypadki kończyły się zatruciem);

- również w 2014 roku, 235 osób zmarło w wyniku zmieszania ze sobą niedozwolonych typów leków. Najczęstszą grupą preparatów, w wyniku których dochodziło do zgonów, były benzodiazepiny;

- patrząc na dane w okresie od 2004 do 2014 roku, alkohol w dalszym ciągu pozostaje najczęstszym powodem zgonów (jeden na trzy przypadki);

- najczęściej występującym przypadkiem śmierci, który nie wiązał się z zatruciem używkami, ale spowodowanym ich przyjmowaniem, było powieszenie się. Doszło tutaj do 21% wzrostu w ciągu zaledwie jednego roku (między 2013 a 2014).

Rada Badań i Analizy Zdrowia donosi o zgonach wynikających z zatrucia organizmu (zwanych potocznie przedawkowaniem), do którego dochodzi przez toksyczne działanie lekarstw i narkotyków lub niebezpieczne łączenie ich ze sobą, a także o zgonach, które nie były spowodowane zatruciem, ale efektami ubocznymi przyjmowania narkotyków lub innych używek: powieszenie się lub inne działania samobójcze, ale także biologiczne reakcje organizmu, w tym na przykład zatrzymanie pracy serca.

Połowa z zarejestrowanych zgonów objętych raportem dotyczyła osób w wieku 39 lat lub młodszych. Trzy na cztery przypadki dotyczyły mężczyzn. Na 697 przypadków śmiertelnych w 2014 roku, 354 było skutkiem przedawkowania, pozostała liczba (343 zgony) wiązała się z efektami ubocznymi przyjmowania używek.

„Nie tylko nielegalnie zdobywane leki oraz narkotyki są powodem zgonów” – mówi dr Graham Love, dyrektor wykonawczy Rady Badań i Analizy Zdrowia. „Z biegiem czasu obserwujemy wzrost liczby przypadków śmiertelnych związanych z przyjmowaniem preparatów dostępnych tylko na receptę. Jak możemy także zauważyć, coraz bardziej popularne robi się mieszanie ze sobą różnych używek, co w większości przypadków ma tragiczne skutki”- dodaje.

Niebezpieczne kombinacje używek

44% zgonów (118 przypadków), które zostały objęte raportem w 2004 roku, były wynikiem mieszania ze sobą niedozwolonych preparatów i używek (wówczas z reguły dwóch). W 2014 roku liczba ta wzrosła do 66% (235 przypadków). Równocześnie zwiększyła się średnia liczba łączonych ze sobą używek z dwóch do czterech.

W 59% przypadków zgonów, do których doszło przez alkohol, w organizmach nieboszczyków wykryto również inne używki (głównie opiaty). Niemal wszystkie zgony, w które zamieszana była kokaina (98%) były wynikiem połączenia jej z innymi narkotykami.