Menu
logo irlandia.ie

Rosnące liczby studentów i cięcia w finansowaniu stawiają irlandzkie uniwersytety w nieciekawej sytuacji.

Share

education ireland

Irlandia jest oceniana przez Islandię i Chorwację jako państwo o  najniższym wkładzie finansowania publicznego  -  w przeglądzie 34 europejskich krajów i regionów w raporcie EUA dotyczącym funduszy publicznych z 2017 r.   Znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie, w porównaniu do liderów takich jak Austria, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria. Tam wzrost środków finansowych przewyższa tempo wzrostu liczby studentów.

Fundusze przeznaczone na  jednego studenta w Irlandii są o połowę mniejsze niż w 2008 roku. Analiza EUA została przywołana, ponieważ siedem uniwersytetów wprowadziło pierwszą wspólną kartę, w której zobowiązały się do zmiany zdolności i wydajności w całym sektorze..

Irlandzkie Stowarzyszenie Uniwersytetów (IUA) utworzyło sześciopunktowy plan: ,,Ireland’s Future Talent’’. Dotyczy on większego finansowania uniwersytetów przez państwo, a także do większej kontroli nad zarządzaniem i codziennymi sprawami.

Uczelnie dążą do większej niezależności, w takich dziedzinach jak poziom zatrudnienia, płaca, elastyczność, co jest niezbędne by konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie.

Dyrektor IUA, Jim Miley powiedział, że konieczna  jest transformacja sposobu jaki kontrolowana jest edukacja uniwersytecka. Uniwersytety na całym świecie się zmieniają, a karta IUA została zaplanowana tak, by umożliwić irlandzkim uniwersytetom wspiąć się wyżej, by wspierać studentów, oraz pracowników .

,,Społeczność polityczna musi teraz stawić czoła wyzwaniu i sprostać ambicjom i  zobowiązaniom wykazywanym przez uniwersytety’’.

Profesor University College Cork, Patrick O’Shea, jeden z przewodniczących IUA, twierdzi, że Irlandia od dawna może się cieszyć  wysokim poziomem nauczania uniwersyteckiego, ale ,,dekada niedoinwestowania przez państwo, i dynamiczne konkurencyjne środowisko edukacji międzynarodowej zmusza nas wszystkich do stawienia czoła surowej rzeczywistości’’. Według niego obowiązkiem państwa, uczelni i społeczeństwa jest realizowanie inicjatyw mających na celu rozwój i wykorzystanie w całości talentu narodowego.