Menu
logo irlandia.ie

Coraz większa liczba osób niewidomych na świecie

Share

blind people

Według  nowego badania, oszacowano, że liczba osób niewidomych wzrośnie trzykrotnie do 2050 roku. Okazuje się, że do połowy bieżącego stulecia, wzrok utraci ponad 115 milionów osób.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie z najnowszego badania dotyczącego stanu wzroku społeczności świata, ilość osób niewidomych wzrośnie trzykrotnie do roku 2050. Całkowita liczba chorych wzrośnie z 36 milionów (obecnie) do 115 milionów.

Grupa osób z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem narządu wzroku, które nie są w stanie poprawić swojej kondycji poprzez okulary, soczewki kontaktowe ani operację, również ulegnie powiększeniu (obecnie 127 milionów, do 2050 roku, 588 milionów).

Pomimo, że licząc od roku 1990, odsetek osób niewidomych zmniejszył się, powiększające się i starzejące się populacje powodują, że w przyszłości problem ten znacznie pogłębi się, a w społeczeństwie częściej będą pojawiały się przypadki ślepoty lub innej formy upośledzenia wzroku.

Analizując dane z 188 krajów, badacze stwierdzili, że problem ślepoty społecznej – liczba osób niewidomych w całej populacji – pomniejszył się (z 0,75% w 1990 roku, na 0,45% w 2015).

Odsetek umiarkowanego upośledzenia wzroku również uległ zmniejszeniu, z 3,38% na 2,9% w takim samym odstępie czasowym (1990 – 2015).

„Wyniki polepszyły się przede wszystkim przez fakt, że rozwinęły się metody leczenia oraz środki zapobiegawcze upośledzeniu wzroku” – mówi współautor badania, Rupert Bourne z Uniwersytetu Anglia Ruskin. „Nowe prognozy opierają się o szacunki ludnościowe, tworzone na bieżąco przez ONZ. Nawet przy założeniu, że problem ma tendencję spadkową, wraz z otaczającą nas rzeczywistością, przyszłość prawdopodobnie nie będzie łaskawa”.