Menu
logo irlandia.ie

Wirus Zika powoduje małogłowe i wiele innych wad wrodzonych

Share

virus zika

Po miesiącach spekulacji, wirus Zika został potwierdzony jako przyczyna małogłowia i innych wad wrodzonych wśród ludzi, jak twierdzą amerykańscy naukowcy.

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) wystosowało informację na temat wirusa po uprzednim „starannym i wnikliwym przebadaniu istniejących dowodów”. Wyniki analiz zostały przedstawione w raporcie zamieszczonym w New England Journal of Medicine.

Wirus Zika jest rozprzestrzeniany głównie przez komary, ale jest także przenoszony niektórymi płynami ustrojowymi. Przez wiele miesięcy spekulowano związek wirusa z licznymi wadami wrodzonymi. Teraz, gdy fakt jest potwierdzony, niektóre kraje ostrzegają kobiety przed zajściem w ciążę, aby uchronić ich dzieci przed niebezpieczeństwem.

Brazylijscy naukowcy i urzędnicy byli pierwszymi, którzy podnieśli alarm związany ze związkiem wirusa Zika z małogłowiem. Przedstawiciele CDC potwierdzają, że wspomniana zależność jest pewna, ale świat naukowy dopiero zaczyna w pełni rozumieć niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą Zika.

„Badania, które zostały przeprowadzone stanowią punkt zwrotny w całej sytuacji związanej z wirusem. Teraz mamy jasność, że powoduje on małogłowie i inne choroby wrodzone” – mówi Tom Frieden, dyrektor CDC. „Aktualnie rozpoczynamy kolejny etap badań, które na celu mają ustalenie, czy dzieci które zostały urodzone z małogłowiem, a których matki zarażone były wirusem Zika, są jedynie wierzchołkiem góry lodowej szkodliwych efektów wirusa, z jakimi możemy mieć do czynienia. Problem może mieć o wiele poważniejsze skutki rozwojowe”.

Małogłowie jest rzadkim schorzeniem neurologicznym, w którym głowa dziecka jest znacznie mniejsza niż w przypadku dzieci zdrowych, będących w tym samym wieku i ogólnej wielkości. Wszystko to jest wynikiem nieprawidłowego rozwoju mózgu w łonie matki. Może to w późniejszym czasie prowadzić do dalszych problemów rozwojowych, wymagających specjalistycznego leczenia (przykładowo problemy z rozwojem narządu mowy). Niestety nie ma obecnie lekarstwa, które leczyłoby małogłowie.

CDC podkreśla, że kobiety zarażone wirusem Zika nie powinny zachodzić w ciążę. Oczywiście nie a stuprocentowej pewności, że ich dziecko miałoby problem rozwojowy w wyniku zarażenia matki, jednak istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie.

Profilaktyka stanowi tutaj klucz. Naukowcy kontynuują badania nad wirusem, aby dowiedzieć się o nim jak najwięcej i znaleźć wszystkie powiązania ze zdrowiem, na jakie może mieć on wpływ.

Środki zapobiegawcze przeznaczone dla ludzi mieszkających na terenach, na których występuje wirus głównie związane są z rozprzestrzenianiem środków komarobójczych, apelowaniem do ludzi, aby unikali miejsc, w których jest natężenie występowania tych owadów, oraz prośba o regularne badania, wykrywające obecność wirusa. W przypadku zarażenia, nie powinno się uprawiać stosunku seksualnego.

Osoby spoza obszarów występowania wirusa są instruowane do omijania niebezpiecznych stref.

Wirus został zidentyfikowany po raz pierwszy w Ugandzie, w 1947 roku. W latach następnych znaleziono go także w Azji Południowo-Wschodniej, a od XXI wieku rozprzestrzenił się on także na Wyspy Pacyfiku, docierając do Ameryki Południowej. Obecnie przypadki zarażenia można znaleźć już w Brazylii i na północ kontynentu od niej. Naukowcy informują, że zagrożona jest także południowa i wschodnia część Stanów Zjednoczonych.

Do 7 kwietnia 2016 roku, zanotowano 44 przypadki związane z zarażeniem wirusem Zika na północ od USA (prawdopodobnie osobami zarażonymi były osoby powracające z podróży z regionów dotkniętych wirusem). Komar, który rozprzestrzenia Zikę – Aedes aegypti, jest owadem, który ogranicza się do regionów tropikalnych i subtropikalnych.