Menu
logo irlandia.ie

MSZ przygotowuje Atlas Polonii

Share
MSZ przygotowuje Atlas Polonii
Rozmowa z Mieczysławem Sokołowskim, naczelnikiem w wydziale Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych

- Co sądzi Pan o Światowym Forum Mediów Polonijnych?
- Jestem po raz pierwszy na Forum, wcześniej dużo dobrego słyszałem na temat Światowego Forum Mediów Polonijnych. Forum jest bardzo cennym przedsięwzięciem. Z pełnym uznaniem i gratulacjami dla Stanisława Lisa, prezesa Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią, który jest animatorem i głównym organizatorem spotkań dziennikarzy polonijnych.  

Uważam, że Forum jest świetną okazją dla przedstawicieli
mediów polonijnych z całego świata do lepszego poznania Polski, jej problemów, poznania regionów, spotkania się z ciekawymi ludźmi. Uczestnicy Forum są „pasem transmisyjnym”. Po powrocie do swoich krajów przekazują wiedzę o Polsce dalej, czynią to zresztą ciekawie i interesująco.

-Jak wygląda współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środowiskami polonijnymi?
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma instrument w postaci swoich placówek w wielu krajach, są to ambasady i głównie urzędy konsularne, gdyż konsul z urzędu zajmuje się środowiskami polonijnymi. Mamy zatem bazę, ludzi oraz środki finansowe, chociaż nie są one duże. Tak więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest dysponentem środków zgromadzonych na tzw. funduszach polonijnych. Przeznaczane są one na promocję kultury polskiej, szkolnictwa, obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży a także na opiekę nad miejscami pamięci narodowej. Projekty uzgodnione z organizacjami polonijnymi trafiają do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Po ich ocenie MSZ przyznaje na nie środki finansowe.
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ubiegłym roku opracowało Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą...
- Jest to wszechstronne kompendium wiedzy na temat Polonii we wszystkich krajach. Raport dostępny jest na stronie internetowej MSZ (www.msz.gov.pl) Z każdego kraju mamy w raporcie szczegółowe informacje o środowisku polonijnym. Raport ten ma pewne niedoskonałości, z których zdajemy sobie sprawę, będziemy starali się je usuwać systematycznie. W raporcie znajdują się informacje z życia Polonii, o inicjatywach
środowisk polonijnych. Obecnie w Departamencie Współpracy z Polonią trwają prace nad Atlasem Polonii, który będzie miał również internetowe wydanie. Będzie to ciekawa, wizualna prezentacja środowisk polonijnych, szkolnictwa oraz miejsc pamięci narodowej, naszych miejsc pamięci narodowej w różnych krajach.