Menu
logo irlandia.ie

Oferta Inwestycyjna Gminy Dębica

Share

Oferta Inwestycyjna Gminy Dębica
Głobikowa
Informacje Ogólne
Własność Mienie Komunalne Gminy Dębica
Powierzchnia 0,84 ha
Opis terenu Teren pagórkowaty, częściowo zalesiony
Szacunkowa wartość terenu lub nieruchomości 1.000,00 zł - 1.500,00 zł/ar
Charakterystyka
Głobikowa (wieś o pow. 7,35 km2) liczy 563 mieszkańców. Wzniesienie Tomaszówka (449,5 m n.p.m.) jest najwyżej położonym punktem gminy.
Historia: Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od właściciela wsi o imieniu Głobik, jej powstanie określane jest na XV w. Podobnie jak okoliczne wsie należała do rodu Gryfitów.
Teraźniejszość: Obecnie w Głobikowej znajduje się filialny kościół i parterowa szkoła z dobrze wyposażoną pracownią internetową. Znajduje się tu również Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Rozdzielnia Wiatrów” (o 24 miejscach noclegowych), do którego w okresie ferii i na wypoczynek świąteczny oraz letni przyjeżdżają dzieci z okolicznych miejscowości. Zimą organizują tu kuligi, jazdę na sankach i nartach. Latem wędrują po okolicznych pagórkach. Dodatkową atrakcją jest dwudziestometrowa wieża widokowa z profesjonalną lunetą oraz dwie repliki dinozaurów- Diplodoka i Triceratopsa.
W przyszłości: W Głobikowej będzie wybudowana nowa sala gimnastyczna z zapleczem. Zostanie również zagospodarowany teren wokół schroniska młodzieżowego (wiata grillowa, ścieżki, ogrodzenie).
Lokalizacja Strona południowa od drogi powiatowej Braciejowa-Kamieniec
Stan istniejący (użytkowanie, podstawowe dane)

Pastwiska i rola klasy IV, V, VI

Bezpośrednie otoczenie Tereny rolno- leśne

Dostępność komunikacyjna Droga gminna

Uzbrojenie techniczne Energia elektryczna

Proponowany program zagospodarowania
Budownictwo rekreacyjne