Menu
logo irlandia.ie

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

Share

PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o.
Aarsleff Technologie Rurowe stanowi część firmy Per Aarsleff A/S, duńskiej firmy wyspecjalizowanej w odnawianiu rurociągów i fundamentowaniu.

Per Aarsleff A/S zajmuje się ponadto realizacją projektów w zakresie budownictwa ogólnego oraz rozbudowy infrastruktury na całym świecie. Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w bezwykopowej renowacji rurociągów oraz pracach z nią związanych, czyli inspekcji telewizyjnej oraz czyszczeniu.

 

Technologie proponowane przez nas umożliwiają bardzo szybką naprawę przewodów, znajdujących się pod drogami, w terenie gęsto uzbrojonym, często na bardzo dużych głębokościach, praktycznie bez naruszania nawierzchni, przy minimalnych uciążliwościach dla ruchu drogowego i mieszkańców. Proponujemy bezwykopową renowację przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, sanitarnych, deszczowych, instalacji przemysłowych oraz wodociągowych metodami: rękawa AARSLEFF, profili kapeluszowych, paneli GRP, metodą ścisłego pasowania polietylenu. Zdobyte doświadczenie przy kilku dziesięcioleciach stosowania metod bezwykopowych na świecie i kilkunastu latach w Polsce gwarantują, że Aarsleff dysponuje odpowiednią wiedzą fachową i profesjonalizmem potrzebnym do wykonywania najbardziej skomplikowanych i złożonych robót.

Technologia rękawa AARSLEFF jest to bardzo pomysłowa i stosunkowo prosta w zastosowaniu metoda służąca do rekonstrukcji uszkodzonych układów rurociągów zarówno sieci komunalnych jak i przemysłowych. Dzięki jej zastosowaniu uzyskuje się jednolity odcinek rurociągu z rękawem dokładnie przylegającym od wewnątrz do uszkodzonego lub zniszczonego przewodu. Elastyczny rękaw AARSLEFF wykonany z włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywicę i pokrytej od zewnątrz elastyczną folią z tworzywa sztucznego dostosowany jest do przekroju poprzecznego, długości, wymaganej grubości dla uszkodzonej rury. Jednocześnie rękaw potrafi sobie poradzić ze zmianą przekroju przewodu – można go zszyć z odcinków o różnych rozmiarach, różnej grubości i długości. W efekcie renowacji rękawem otrzymujemy w pełni wytrzymały mechanicznie, szczelny i odporny na ścieranie przewód. Renowację przy pomocy rękawa można wykonywać z dobrym efektem w przypadku bardzo wielu rodzajów uszkodzeń przewodów między innymi takich jak pęknięcia, otwarte złącza, przesunięcia pionowe i poziome rur, częściowe zgniecenia przewodów, infiltracja wód gruntowych itp. Rękaw AARSLEFF zapewnia pełną wytrzymałość mechaniczną przewodu po naprawie także w przypadku napraw odcinków rur bardzo zowalizowanych i spłaszczonych.

Aarsleff Technika Przewodów będący dostawcą rękawów posiada zbiorczy certyfikat jakości na sprzedaż, produkcję i wykonanie oraz projekty pod klucz, zgodny z normą DS/EN ISO 9001. Renowacja rękawem Aarsleff jest solidnie udokumentowana pod każdym względem. Dotyczy to produkcji, procesu instalacji i bieżącej kontroli jakości. Daje to gwarancję, że renowacja zawsze jest przeprowadzona zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Dla Aarsleff stały kontakt jest środkiem do osiągnięcia zakładanych celów. Oznacza to, że zawsze preferujemy osobiste kontakty z naszymi klientami. Dzięki wzajemnym rozmowom nasi klienci są czymś więcej niż tylko inwestorami, są współtwórcami projektów renowacyjnych. Dobre wyniki wymagają jednak nie tylko fachowości. Warunkiem koniecznym dla dobrej współpracy jest zaufanie. Oznacza to, że partnerzy wysłuchują uwag i mają dla siebie szacunek. Dlatego przedstawiciele Aarsleff są zawsze do dyspozycji, niezależnie od wielkości czy etapu realizowanego projektu. Służymy radą zarówno w sprawach technicznych jak i ekonomicznych.