Menu
logo irlandia.ie

Gmina Wojnicz

Share

Gmina Wojnicz jest gminą miejsko-wiejską. położoną w województwie małopolskim, w powiecie tarnowski, przy międzynarodowej drodze E–40.

Obejmuje obszar o powierzchni 78 km2, zamieszkuje ją ponad 13 tyś. mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto oraz 14 sołectw. Gmina jest bez wątpienia jedna z najprężniej rozwijających się gmin w powiecie tarnowskim ze względu na strefę aktywności gospodarczej w postaci Zielonego Parku Przemysłowego, północną obwodnice miasta i planowaną wschodnią obwodnice oraz budowę kompleksowej kanalizacji gminy. Wojnicz należy do jednych z najstarszych miast w południowo – wschodniej Polsce. Zanim otrzymał prawa miejskie był od XII w. grodem kasztelańskim. Układ urbanistyczny Wojnicza przetrwał w niezmienionym kształcie do współczesnych czasów. Z dniem 1 stycznia 2007r. Wojnicz odzyskał utracone przed 72 laty prawa miejskie. Południowy teren gminy odznacza się dobrymi glebami pod względem przydatności rolniczej, istnieją warunki dla rozwoju rolnictwa specjalistycznego w tym
ekologicznego, jak również dla rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej z położeniem nacisku na agroturyzm do czego skłania czyste środowisko, rzeka Dunajec, malownicze krajobrazy, duża lesistość terenu oraz istniejące zabytki. Gmina Wojnicz to ziemia o bogatej historii, która także dzisiaj jest atrakcyjnym miejscem zarówno dla turystów jak i dla inwestorów oraz przedsiębiorców.
Zielony Park Przemysłowy w Wojnicz Inicjatywa utworzenia Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu (ZPP) zrodziła się dzięki współpracy Samorządu Gminy Wojnicz z Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska w 1999r. ZPP zlokalizowany jest na terenie miasta Wojnicz w odległości 1,5 km od jego centrum, położony jest przy międzynarodowej drodze Nr 4 E -40 Wrocław - Kraków – Przemyśl oraz w sąsiedztwie autostrady A-4. Teren ZPP położony jest w obszarze który według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono na funkcję przemysłowo – usługową. Na obszarze Parku dostępne są wszystkie media dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. Gmina zapewnia natomiast „szybką ścieżkę” inwestycyjną. Utworzenie Wojnickiego Zielonego Parku Przemysłowego było nowatorską inicjatywą uznaną za najważniejsze zadanie dla rozwoju gospodarczego gminy Wojnicz. ZPP stworzył szanse inwestowania na tym terenie, budowę zakładów, tworzenie nowych miejsc pracy co dodatkowo ożywania rozwój gospodarczy
gminy. Docelowa wielkość wojnickiego Zielonego Parku Przemysłowego to około 150 ha w tym ponad połowa to tereny inwestycyjne. Obecnie zagospodarowane jest 50 ha, gdzie swoją siedzibę ma 6 przedsiębiorstw (w tym dwa z kapitałem zagranicznym oraz jedno High Technology) kolejne natomiast są na etapie powstawania. Zatrudnienie znalazło blisko 600 mieszańców gminy Wojnicz oraz gmin ościennych.