Menu
logo irlandia.ie

Polacy zaczynają się liczyć

Share
spis_ludnosci_polska
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Rachmistrzowie zaczną odwiedzać nasze domy od 8 kwietnia. Będzie to pierwszy raz w którym będziemy mogli spisać się przez internet nie czekając aż do naszych drzwi zapuka rachmistrz, a żeby to zrobić trzeba się zalogować na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.To pierwszy spis powszechny od czasu, gdy Polska została państwem członkowskim Unii Europejskiej.
W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
* stan i charakterystyka demograficzna ludności;
* edukacja;
* aktywność ekonomiczna osób;
* dojazdy do pracy;
* źródła utrzymania osób;
* niepełnosprawność;
* obywatelstwo;
* migracje wewnętrzne;
* migracje zagraniczne;
* narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
* wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
* gospodarstwa domowe i rodziny;
* stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)