Menu
logo irlandia.ie

Orbis Travel zbankrutował

Share

orbis-travel

Zbankrutowało jedno z największych i najstarsze polskie biuro podróży Orbis Travel.

W chwili ogłoszenia niewypłacalności za granicą Polski znajdowało się 1064 klientów. Do domu wrócą m.in. dzięki Mazowieckiemu Urzędowi Marszałkowskiemu.

Orbis Travel to kolejne bankrutujące biuro podróży tego sezonu. Michał Olbrychowski, rzecznik prasowy poinformował, że wszystkie turystyczne przedsięwzięcia zostały anulowane. Jednocześnie potwierdził, że polisa ubezpieczeniowa gwarantuje pokrycie kosztów powrotu wszystkich uczestników wyjazdów organizowanych przez Orbis.

Orbis zapewnia, że wszystkie bilety zakupione przed dniem wczorajszym powinny być respektowane.

Prezes Warszawskiej Izby Turystycznej, Andrzej Szymański powiedział, że był bardzo zdziwiony, gdy usłyszał, że Orbis zbankrutował. W jego opinii bankructwo 80-letniego biura podróży, popularnego i cenionego na całym świecie jest porażką całego polskiego przemysłu turystycznego.

Orbis założony został jeszcze we Lwowie w 1920. Według Wikipedii szybko stał się jednym z dziesięciu najlepszych biur podróży na świecie. Do roku 1925 utworzono 28 oddziałów. W 1928 roku Orbis uzyskał status narodowego biura podróży. W 1933 roku przeniesiono siedzibę spółki do Warszawy po zakupie jego akcji przez państwowy bank PKO. Wtedy też powstał znak handlowy Orbisu.  W 1939 roku biuro dysponowało 136 oddziałami w Polsce i 19 za granicą zatrudniając 500 osób oraz czterema hotelami oferującymi łącznie 360 pokoi. W 1939 roku Orbis obsłużył ponad 5 milionów klientów.

II wojna światowa przerwała działalność biura, a większość majątku spółki została zniszczona. Po wojnie przetrwały biura w Brukseli, Nowym Jorku, Tel Avivie oraz w Londynie. 13 grudnia 1944 roku w Lublinie reaktywowano biuro, które następnie funkcjonowało jako przedsiębiorstwo państwowe "Orbis", które wykupiło akcje przedwojennej spółki.

Pod koniec 1990 roku sieć hoteli Orbis liczyła 53 obiekty. W 1991 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Orbis przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W lipcu 1993 roku z dotychczasowej struktury wyodrębnione zostały dwie spółki: Orbis Travel oraz Orbis Transport, w których Orbis S.A. posiada większościowe pakiety udziałów.

W 1999 roku udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Spółki spadł poniżej 50 procent. W sierpniu 2000 roku nastąpił ostatni etap prywatyzacji, Orbis pozyskał partnera strategicznego – Accor, jedną z największych międzynarodowych grup w dziedzinie turystyki, biur podróży i usług dla przedsiębiorstw; europejskiego lidera na rynku hotelowym.

Od marca 2010 r. Orbis nie jest właścicielem spółki PBP Orbis znanej jako Orbis Travel.

W marcu 2010 Orbis sprzedał 95,08% udziałów CETO - spółce zależnej Enterprise Investors. 29 września 2010 Orbis rozwiązał umowę licencji znaku Orbis Travel dla PBP Orbis (od 8 września 2010 PBP Travel Time). 29 września 2010r. Orbis Travel złożył w warszawskim sądzie rejonowym wniosek o ogłoszenie upadłości.