Menu
logo irlandia.ie

Realia irlandzkich zakładów karnych

Share

wiezienie

Według obliczeń, średnio 261 skazanych w Irlandii jest przetrzymywanych w odosobnieniu, niektórzy z nich po 23 godziny na dobę. Dodatkowo, przeciętnie 334 więźniów w Irlandii nadal musi załatwiać swoje biologiczne potrzeby w obecności innych, pomimo że w większości instytucji problem ten został rozwiązany.

Zdecydowana większość więźniów (226) aktualnie przebywa w więzieniu w Cork, 59 z nich w Partlaosie i 49 w Limerick. Można zauważyć ogólny spadek niekomfortowych warunków w zakładach karnych o 67% z roku 2010, kiedy to aż 1003 skazanych musiało sprostać dosyć krępującym realiom.

Problem został zlikwidowany w więzieniu Mountjoy w Dublinie w zeszłym roku. Budowa nowego więzienia w Cork także rozwiąże sytuację, zmniejszając liczbę skazanych nie mających minimum prywatności.

Liczba skazanych

Minister Sprawiedliwości, Frances Fitzgerald powiedziała, że w zeszłym roku po raz pierwszy dostrzeżono „znaczny spadek” w liczbach więźniów. W 2013 roku było 15735 osób przebywających w zakładach karnych, co stanowi spadek o 7,6% w stosunku do roku 2012.

Przeciętna liczba więźniów w areszcie wzrosła z 3321 w 2007 roku do 4318 w 2012, co z kolei świadczy o 30% podwyższeniu liczby osób karanych. Całkowita liczba skazanych również wzrosła między 2007 rokiem a 2012 – z 11934 osób na 17026 (43% wzrostu).

Izolatki

261 więźniów ma wyrok w zakładach z zaostrzonym reżimem, 134 z nich spędza po 21 godzin w izolatce, a 43 w odosobnieniu przez 23 godziny na dobę. Pani Fitzgerald powiedziała, że reżim więźnia może być ograniczony na własną prośbę lub dlatego, że taka procedura może przynosić szkody dla danego skazanego lub innych więźniów. Dodała także, że fakt, że niektórzy więźniowie natychmiast są oddzielani od ogólnej populacji karanych lub poszczególnych jednostek uznanych za niebezpieczne, wskazuje na zaangażowanie Irlandzkiej Służby Więziennej w zapewnienie należytej ochrony i bezpieczeństwa osobom trafiającym do zakładów karnych.

W lipcu 2013 roku, Dyrektor Generalny IPS powołał grupę sprawdzającą, co można zrobić aby zmniejszyć liczbę więźniów aktualnie ulokowanych w więzieniach o zaostrzonym rygorze oraz aby zapewnić im możliwość spędzania czasu poza celą w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie. Od tamtego momentu liczba więźniów przetrzymywanych w odosobnieniu spadła z 339 do 261. Wśród skazanych, którzy nadal są w zakładach z zaostrzonymi zasadami, 228 jest odosobnionych z powodu zapewnienia bezpieczeństwa – 226 z nich, jest w takiej sytuacji na własne życzenie.

Pojemność cel

2044 więźniów posiada swoje własne cele i nie dzieli ich z nikim innym. 1528 i 414 skazanych ulokowanych jest odpowiednio w dwu- i trzyosobowych celach. 117 jednostek w pomieszczeniach czteroosobowych lub o większej pojemności. Zapewnienie zakwaterowań indywidualnych dla wszystkich więźniów nie jest możliwe bez zwalniania niektórych z nich z zakładów. Jednak taki proceder nie może mieć miejsca, gdyż znaczna liczba skazanych uważana jest za poważne niebezpieczeństwo dla społeczeństwa.

Obecna przebudowa wszystkich skrzydeł w więzieniu Mountjoy w Dublinie pozwoli na zmianę statusu celi więziennych na pojedyncze. Obecnie w tym zakładzie karnym, aż 92% więźniów posiada własną kwaterę.