Menu
logo irlandia.ie

Irlandcy pracownicy pracują ciężej by utrzymać pracę

Share

Ostatnia sąda - National Workplace Survey - ujawniła, że Irlandcy pracownicy są przygotowani do cięższej pracy aby utrzymać posadę ze względu na rosnący nacisk w pracy.

Raport ujawnił, że tysiące firm zmniejszyło liczbę zatrudnionych pracowników w przeciągu ostatnich dwóch lat, pracownicy są w stanie zaakceptować gorsze warunki pracy tj. dłuższy czas pracy i cięcia w płacach w porównaniu do badań przeprowadzonych w roku 2003.

Prawie 3000 pracodawców z sektora publicznego i prywatnego, którzy wzięli udział w badaniu, wskazują że są pod presją, gdzie 61% musiało zmniejszyć liczbę zatrudnionych w porównaniu z 32% w 2003 roku.

W badaniu wzięło udział 600,000 pracowników, gdzie połowa donosi o reduckji etatów w ich organizacjach.

Pracownicy są w stanie zaakceptować zmiany i gorsze warunki pracy ze względu na ich zmniejszenie wartości jako pracownika w związku z wysoką stopą bezrobocia.

Służby publiczne zaproponowały innowacyjne podejście, takie jak konsultacje z pracownikami, co w efekcie przyniosło pięciokrotne zwiększenie wyników pracy.

Firmy sektora prywatnego, które poszły w ślady sektora publicznego w efekcie zyskały trzykrotnerezultaty, ale małe firmy mają problem z wdrożeniem podobnych planów w życie i ich wyniki nie są takie dobre.

Średnie zarobki od marca do czerwca 2009 wynosiły €707 tygodniowo. Aczkolwiek, mężczyźni zarabiali €808 co jest o 1/3 więcej niż kobiety.

1/5 donosi zmniejszenie stawki godzinnej w przeciągu dwóch ostatnich lat.