Menu
logo irlandia.ie

Bezrobocie a płeć: Kobiety rzadziej traciły pracę w czasie recesji

Share

Nowe badania ESRI sprawdzają jaki wpływ ma recesja na pracę i finanse, biorąc pod uwagę podział na płeć. Okazuje się, że mężczyźni w takiej sytuacji znacznie częściej niż kobiety spotykają się z utratą pracy i późniejszym bezrobociem.

unemployment

Dane pochodzą z dwóch najnowszych badań nad kryzysem finansowym jaki miał miejsce w Irlandii w ciągu kilku ostatnich lat.

Pierwsze z badań „Płeć, a jakość pracy: od wielkiego boom do recesji” analizuje, jakie skutki będzie mieć obecna recesja w Irlandii dla równości płci na rynku pracy. Niektóre z najważniejszych ustaleń brzmią następująco:

  • W trakcie recesji można zauważyć tzw. „równanie w dół” w męskiej i żeńskiej stopie zatrudnienia, z tym że liczba zatrudnianych mężczyzn spadła bardziej, niż kobiet. Mamy znacznie więcej bezrobotnych mężczyzn w Irlandii.
  • Recesja sprawiła, że wzrost długoterminowego uczestnictwa kobiet w rynku pracy dobiegł końca – poziom ich obecności spadł o 1,4% od 2007 do 2014 roku.
  • Męskie wskaźniki udziału na rynku pracy spadają gwałtowniej, prowadząc do powstawania nierówności płciowej w zatrudnieniu.
  • Segregacja płci odgrywa znaczną rolę w otrzymanych wynikach. Uszczuplenie zatrudnienia było najbardziej widoczne w sektorze budowlanym, który stanowi mniej niż 2% zatrudnienia kobiet.
  • Bardzo dużo pracowników płci żeńskiej w sektorze zdrowia i edukacji nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, mimo okresu recesji. Tego typu koncentracja kobiet w sektorze publicznym w pewien sposób chroni je przed utratą posady.
  • W 2007 roku, mniej niż 3% kobiet i mężczyzn zatrudnionych było w niepełnym wymiarze godzin z powodu braku pełnych etatów. Jednak pod koniec 2012 roku, ponad 11% zatrudnionych kobiet i 7% zatrudnionych mężczyzn już mogło mieć pracę w pełnym wymiarze godzin.
  • W 2010 roku, ponad jedna czwarta pracowników irlandzkich obawiała się utraty pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
  • Pracownicy płci męskiej zdecydowanie bardziej byli skłonni, aby zgłosić że ich bezpieczeństwo pracy zmniejszyło się w ciągu ostatnich dwóch lat. Tendencja taka zauważalna była prawdopodobnie dlatego, że środowiska pracy mężczyzn były mniej bezpieczne niż kobiece.
  • W latach 2003 – 2009 wzrosła kontrola pracy mężczyzn. Ta sytuacja może być spowodowana faktem, że utracono pracowników mniej wykwalifikowanych w niektórych sektorach. Jeśli chodzi o kontrolę pracy na stanowiskach żeńskich, to spadła – co prowadziło do szerszej różnicy płciowej.
  • Przed recesją nacisk na pracę był niższy dla kobiet niż dla mężczyzn, ale zdecydowanie szybciej wzrastał jego poziom jeśli chodzi o płeć żeńską. Po 2009 roku tendencja odwróciła się i większy nacisk kładziono na kobiety niż mężczyzn.

Zmiany w jakości pracy

Badanie analizowało także jakość pracy przed i po wystąpieniu kryzysu.

Finanse domowe, niepełnosprawność i rynek pracy

Drugie badania „Zwycięzcy i przegrani? Wpływ równości podczas wielkiej recesji w Irlandii”, analizowały w których grupach pracowników doszło do największych zmian na rynku pracy i w sytuacji finansowej gospodarstw domowych podczas kryzysu. Autor badania, dr Frances McGinnity powiedział: „Nie ma jednoznacznych zwycięzców w tych badaniach. Zauważamy, ogólny wzrost stopy bezrobocia i niedostatku w społeczeństwie. Warto jednak zaznaczyć, że istniejące przed recesją różnice między poszczególnymi grupami w populacji irlandzkiej, w dużej mierze utrzymują się także po niej - choć oczywiste jest, że są grupy, które straciły podczas kryzysu więcej od innych”.

Najważniejsze wnioski

Okazało się, że stopa bezrobocia wśród najmłodszych grup wiekowych była największa. Dla osób w wieku 20-24 lata wzrosła z 6% do 23% w latach 2007 i 2012, podczas gdy dla osób ze starszych grup, proces ten odbywał się znacznie wolniej, z 4% do 14%.

W badanym okresie, ogólna stopa bezrobocia w irlandzkim społeczeństwie wzrosła z 11,8% do 24,5%.

Zgodnie wynikami pierwszych z badań, mężczyźni są mocniej dotknięci bezrobociem niż kobiety. Wskaźnik ich zatrudnienia spadł gwałtowniej niż płci przeciwnej, w związku z czym, luka w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami zmniejszyła się między 2007 a 2012 rokiem.

W 2011 roku, niemal jedna trzecia nie-irlandzkich obywateli oraz jedna czwarta Irlandczyków doświadczyła obniżenia standardu życia.

W 2012 roku poziom bezrobocia był najwyższy wśród osób singli i samotnych rodziców (25 %), za nimi znalazły się młode małżeństwa bez dzieci (21%) oraz małżeństwa z dziećmi (22%).

W latach 2007 – 2011 zauważalna była niewielka różnica w dochodach i ogólnym poziomie życia między osobami niepełnosprawnymi a zdrowymi obywatelami, jednak w 2011 roku dało się zauważyć, że wskaźnik ubóstwa i niedostatku dla osób niepełnosprawnych przewyższał wynik dla osób zdrowych.