Menu
logo irlandia.ie

Wyżsi urzędnicy chcą odwrócenia cięć ich płac

Share

100-euro-bills

W ramach trzyletniej umowy Haddington Road Agreement, pensje powyżej 65,000 Euro, które były obcięte, miały zostać przywrócone po wygaśnięciu dokumentu. Starsi urzędnicy państwowi chcą odwrócić dokonane cięcia płac i zawiadomili swoje związki, aby to stało się ich głównym celem działania.

Stowarzyszenie Cywilnych i Państwowych Urzędników (AHCPS) wstrzymało swoją coroczną konferencję i wezwało swoich przedstawicieli do ustalenia jak wysokie stawki powinny być im zwrócone.

W ramach umowy Haddington Road Agreement, dla wypłat powyżej 65,000 Euro, cięcia powinny zostać zwrócone do wyjściowej stawki wynagrodzenia, ale ze względu na trwające cięcia płac, nie stanie się to szybciej niż w ciągu 18 miesięcy od wygaśnięcia wspomnianej umowy.

Delegaci głosowali za tym, aby zlecić związkom ustawienie jednego wspólnego, głównego celu – przywrócenia zredukowanej części pensji, a także wezwali do zaangażowania się w sprawę Ministra od Wydatków Publicznych i Reformy. Zwrócili się do niego z prośbą, aby uwzględnił rozpoczęcie realizacji ich głównego celu w budżecie 2015 roku.

„Wraz z odnową gospodarki, spadkiem bezrobocia i perspektywą podwyżek płac w sektorze prywatnym, widzimy doskonałą możliwość na zniwelowanie dotychczas panujących ograniczeń i hamulców wśród administracji publicznej” – mówi Dave Thomas. „Przez umowę Haddington Road Agreement udało się nam ustalić datę przywrócenia cięć płac, ale jasne jest, że fakt oddalania się tej procedury jest znacznym problemem dla członków naszego związku.”

Władza wykonawcza AHCPS będzie dążyła do porozumienia z ministrem Brendanem Howlinem w sprawie „już niepotrzebnych cięć płac w sektorze usług publicznych oraz równie niepotrzebnych dopłat do pensji”. Przewodniczący grupy – Tom Allen powiedział, że „wiele z podjętych działań mających na celu ożywienie gospodarcze można z łatwością przypisać naszym kolegom ze związku. Jeśli koledzy z sektora publicznego otrzymają podwyżki płac, mocno wierzę w to, że nadejdzie także czas aby związki świadczące usługi publiczne także otrzymały sprawiedliwe wynagrodzenia za swoje dokonania.”