Menu
logo irlandia.ie

Tak będzie wyglądał nowy system kodów pocztowych w Irlandii

Share

Siedmiocyfrowy format kodów Eircode został uszczegółowiony. Rząd ujawnił więcej informacji na temat modyfikacji wprowadzonych do systemu kodów pocztowych w Irlandii. Zostanie on wdrożony w życie na wiosnę przyszłego roku.

kod pocztowy w irlandii eircode

Kod pocztowy znany jako Eircode będzie używany do zlokalizowania każdego indywidualnego adresu w państwie. Na stronie www.eircode.ie można przeczytać, że „każdy adres w Irlandii otrzyma swój unikalny kod tego typu już na wiosnę 2015 roku”. W odróżnieniu od analogicznych systemów w innych krajach, gdzie kod pocztowy określa daną grupę adresów, jakiś wydzielony fragment miasta, w Irlandii będzie o wiele bardziej szczegółowy i ściśle związany z konkretnym adresem każdej osoby.

Eircode przyniesie wiele korzyści w codziennym życiu osób prywatnych, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Obecnie około 35% adresów – głównie na obszarach wiejskich – nie posiada unikalnych nazw lub numerów adresowych. Przy użyciu nowych kodów pocztowych, dostarczanie usług i towarów na takie tereny stanie się o wiele łatwiejsze i zdecydowanie szybsze.

„To o wiele więcej niż zwyczajny kod pocztowy. Jest to inteligentny kod lokalizujący dostępny dla całej puli adresów w Irlandii, przypisywany indywidualnie dla każdego domostwa”. Każdy z tych kodów będzie się składał z siedmiu cyfr, z których trzy określane są mianem „routing key” a cztery kolejne „unique ID”.

„Routing key”, czyli klucz routingu jest podobny do kodów pocztowych w innych krajach. Fragment ten ma pomóc uporządkować pocztę, ale nie jest bezpośrednio związany z konkretnym miastem, czy też regionem. Można powiedzieć, że jest podobny do prefiksów telefonów stacjonarnych.

„Unique ID”, czyli unikalny identyfikator jest kombinacją cyfr i liter, tworzoną indywidualnie dla konkretnego adresu.

Projekt kodu ma elastyczną strukturę z dużą pulą możliwych do zastosowania kombinacji znaków, toteż nie generuje problemu dublowania się kodów. Ponadto, duża liczba dostępnych kodów nie ogranicza przedsięwzięć deweloperskich.

Przedsiębiorcy będą zachęcani do przyjmowania i korzystania z tego typu kodu jeszcze w bieżącym roku.