Menu
logo irlandia.ie

Migranci mogą wpłynąć na wynik wyborów w Irlandii

Share

6 kandydatów do Parlamentu Europejskiego i 7 kandydatów w wyborach samorządowych będzie odpowiadało na pytania dotyczące migrantów, różnorodności I integracji podczas dwóch dyskusji panelowych w ramach wydarzenia “Nowe społeczności w wyborach” 28 kwietnia 2014 o 18:00 w Gresham Hotel w Dublinie.

jestes-u-siebie-marcin-500


Organizator wydarzenia, Peter Szlovak z Integration Centre powiedział “Mamy przedstawicieli niemal 200 narodowości mieszkających w Dublinie, co powoduje że to bardzo różnorodne miasto. Żyje w nim także wielu nowych obywateli Irlandii. Należy dyskutować o tym, jak władze mogą wspierać zaangażowanie przedstawicieli różnych narodowości kultur w budowanie społecznej jedności i walkę z wszechobecnym rasizmem”.

Artur Banaszkiewicz, z Forum Polonia dodał “niezbędne jest też kształtowanie polityki integracyjnej na poziomie europejskim, co pomoże Państwom Członkowskim walczyć z trudnościami na tym polu i skuteczniej korzystać z zasobów wielokulturowości. Potrzebujemy polityków, którzy biorą te kwestie pod uwagę i nie stawiają emigrantów za kozły ofiarne przy okazji wyborów”.

Organizatorzy debaty, reprezentujący wiele organizacji migranckich z Irlandii pragną zwrócić uwagę na znaczną liczbę migrantów żyjących w Dublinie, z których większość ma prawo głosować w wyborach samorządowych. W rejonie Dublina jest niemal 200 000 nie-irlandzkich wyborców, a w samym północnym centrum Dublina mieszka ponad 23 000 osób posiadających inne niż irlandzkie obywatelstwo. Debata ma na celu zaangażowanie wszystkich środowisk zainteresowanych jej przedmiotem, także kandydatów migranckich startujących w wyborach samorządowych.

Peter Szlovak dodał także, że “błędnym jest założenie, że środowiska migranckie nie są zainteresowane wzięciem udziału w wyborach. Jeżeli zostaną odpowiednio zmotywowane, oddadzą głosy 23 maja, co może zaważyć na wyniku wyborów”.

Więcej informacji:
Péter Szlovák, The Integration Centre, 01-6453070
Artur Banaszkiewicz, Forum Polonia, 083 3833426
Godfrey Chimbganda, Dublin City Integration Forum, 089 4669024
Mbemba Jabbi, Africa Centre, 086-8323499

Gresham Hotel: 23 Upper O Connell St, Dublin 1

28 kwietnia 2014, godz 18:00

UWAGA!

6 maja 2014 upływa wa termin rejestracji do wyborów zarówno samorządowych jak i europejskich. W nadchodzących tygodniach w ramach kampanii Jesteś u siebie. Zagłosuj! oraz z okazji 10-lecia  akcesji Polski do UE i 25-tej rocznicy wolnych wyborów w Polsce odbędzie się wiele wydarzeń. Zachęcam Państwa do zapoznania się z ich kalendarzem dostępnym na www.jestesusiebie.org i publikacji informacji o nich (aktualizujemy kalendarz na bieżąco). Na większości z nich spotkać będzie można wolontariuszy JUSZ lub uzyskać informację nt. wyborów.