Menu
logo irlandia.ie

Młodzi Irlandczycy niechętnie wyprowadzają się z rodzinnych domów

Share

time to say1

Najnowsze badania wykazują, ze prawie połowa młodych ludzi w wieku od 18 do 29 lat wciąż mieszka z rodzicami. Badania jednak pokazują wyraźną tendencję spadkową już od czterech lat.

W Irlandii cztery osoby na dziesięć w wieku od 18 do 29 lat wciąż mieszka z rodzicami. Jednak najnowsze badania pokazują, że z roku na rok, od czterech lat, liczba młodych ludzi mieszkających u rodziców spada.

Najnowsze badanie zostało przeprowadzone z pomocą National Youth Council of Ireland (NYCI), czyli Krajowej Rady Młodzieży Irlandii i okazało się, że 42 procent młodych wciąż mieszka z rodzicami.

Liczba ta zmniejszyła, bowiem w 2011 roku takich osób było jeszcze 45 procent. Wyraźnie kontrastuje to z liczbą młodych żyjących z rodziną w jednym domu w większości krajów Unii Europejskiej.

Według Clarie McAleer z NYCI wpływ na to ma przede wszystkim bezrobocie wśród młodzieży. Ponadto cięcie budżetów w pomocy społecznej utrudnia młodym wyprowadzenie się  z rodzinnego domu i nauczenia się niezależnego, samodzielnego życia.

Okazuje się także, że irlandzcy młodzi ludzie mają znacznie utrudniony i gorszy dostęp do niedrogiej opieki zdrowotnej. Na tle innych krajów Unii Europejskiej bardzo to się wyróżnia. Raport pokazuje, że aż 51 procent irlandzkiej młodzieży ma z tym problem. Jest to czwarty najwyższy wskaźnik w Europie.

McAleer mówi, że koszt ubezpieczenia zdrowotnego jest szczególnym problemem: „Ograniczona dostępność do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Irlandii w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej oraz rosnące koszty ubezpieczenia zdrowotnego są istotną barierą w dostępie młodych ludzi do służby zdrowia i następnie zaspokojenia ich potrzeb medycznych. Obecny system się nie sprawdził i musi zostać zastąpiony on czymś innym. Czymś co zapewni równość i dostęp do opieki drowotnej dla wszystkich”.

thejournal.ie