Menu
logo irlandia.ie

Stopa bezrobocia spadła do 12,1% w IV kwartale 2013 roku

Share

spadek bezrobocia

 

Nowe dane z Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że skorygowana sezonowo stopa bezrobocia spadła do 12,1% w IV kwartale 2013 roku. Trzeci kwartał zakończył się wynikiem 12,7%.

Stopa bezrobocia w Irlandii na początku 2012 roku wynosiła 15,1%. Jednak w ciągu 2013 roku liczba osób zatrudnionych wzrosła o 3,3% w skali rocznej. Są to najnowsze dane z Głównego Urzędu Statystycznego w Irlandii (Central Statistics Office).

Sondaż kwartalny pokazał, że bezrobocie w kraju wyraźnie się zmniejszyło. Na koniec roku bezrobotnych Irlandczyków było nieco ponad 250 tysięcy. W 2013 roku zostało zatrudnionych 61 tysięcy nowych pracowników. Liczba zatrudnionych obecnie pracowników jest na najwyższym poziome od 2009 roku.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego wykazuje również, że z 61 tysięcy zatrudnionych w 2013 roku 33 tysiące pracuje na własny rachunek, a 28 tysięcy to pracownicy sektora prywatnego.

Zatrudnienie w sektorze publicznym zmniejszyło się o 5500 w ciągu minionego roku.

Dziesięć z 14 sektorów gospodarki pokazało przyrost zatrudnienia głównie w branżach: hotelowej, restauracyjnej, naukowej i technicznej.

Komentując najnowszy raport ekonomista Alan McQuaid powiedział, że jest on „ogólnie niezwykle zachęcający”. Ponadto zauważył, że irlandzka gospodarka ma się lepiej niż oficjalnie się mówi.

„Emigracja odegrała ważną rolę i dlatego stopa bezrobocia jest teraz niższa. Możliwości zatrudnienia rosną, co dobrze wróży dla gospodarki” - dodał ekonomista.

rte.ie