Menu
logo irlandia.ie

Spotkanie Podsumowujące Kampanię ‘Jesteś u siebie, zagłosuj!’ oraz IX Zjazd Forum Polonia.

Spis treści

Share


 

Organizatorzy

Kampania Jesteś u siebie. Zagłosuj! Kampania organizowana przez Forum Polonię we współpracy ze Szkołą Liderów (Polska) i współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych edukuje, informuje i zachęca Polaków do rejestracji w spisie wyborców oraz późniejszego głosowania bądź kandydowania w wyborach lokalnych. To kampania społeczną, nie mająca na celu wspierania żadnej z partii politycznych, ani konkretnych kandydatów

jestes-u-siebie-marcin-500

Forum Polonia (www.forumpolonia.org) jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczności Irlandii. Forum działa jako płaszczyzna wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii . W 2008 w ramach jej działań, zainicjowano akcję „Daj Głos” zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych w Irlandii. W latach 2009 -2011 prowadziła trzy kampanie profrekwencyjne związane z polskimi wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi i do Parlamentu Europejskiego..

Stowarzyszenie Szkoła Liderów (www.szkola-liderow.pl) z siedzibą w Warszawie, działa w ponad 40 krajach na całym świecie, od 17 lat wspierając liderów życia publicznego, dostarczając im wiedzy i umiejętności przydatnych w prowadzonej przez nich działalności politycznej i społecznej oraz tworząc przestrzeń dla rozwoju ich postaw i wymiany opinii. Wspiera rozwój i aktywizację środowisk lokalnych poprzez kształcenie działaczy samorządowych oraz społecznych. Od 2006 roku Szkoła Liderów, jako współorganizator, prowadzonej z Fundacją Stefana Batorego akcji “Masz głos, masz wybór”, jest zaangażowana w zwiększanie frekwencji wyborczej w Polsce i w środowiskach polskich za granicą.