Menu
logo irlandia.ie

Podsumowanie kosztów prezydentury Irlandii w Radzie Unii Europejskiej

Share

Irlandia-koniec-Prezydentury
30. czerwca ukończyło się półroczne przewodniczenie Irlandii w UE. Na podsumowanie sprawowania tej funkcji kraj wydał raport opisujących całość półrocznych działań w Radzie Unii Europejskiej.

Główne elementy na jakie kraj położył nacisk w czasie prezydentury to: stabilność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W tym czasie przedstawicielem państwa w Radzie Europy był Enda Kennedy, a stanowisko Ministra spraw zagranicznych sprawował Eamon Gilmore.

Już 7. raz Irlandia przewodniczyła w UE i jednocześnie była to 40. rocznica przystąpienia Irlandii do UE.

Rząd Irlandii opracował raport jak skuteczny okazał się ten półroczny okres dla Irlandii, jak i dla Europy. Koszt stworzenia raportu to około 10 milionów euro. Sama produkcja raportu kosztowała ponad 6 milionów euro, reszta kwoty to koszty poniesione na tłumaczenie stustronicowego dokumentu na inne języki.

Jak podkreślił Tánaiste Gilmore materiał przygotowano w bardzo szybkim czasie i drukowano go w Departamencie Finansów dla zmniejszenia kosztów jego wyprodukowania.

Irlandia otrzymała 40% mniej funduszy na sprawowanie przewodnictwa w UE, niż 9 lat temu. Wicepremier Eamon Gilmore ujawnił, że Irlandia wydała na swoją prezydencję w tym roku 51 milionów euro, czyli około 9 milionów mniej niż było na ten cel przeznaczone w budżecie. Dla porównania podczas przodownictwa w Radzie Europy w 2004 roku, Irlandia wydała około 110 milionów euro na ten cel.

Mniejsze wydatki były spowodowane między innymi przeprowadzaniem większości spotkań z głowami państw i ministrami najwyższej rangi poza krajem sprawującym przewodnictwo w UE. Pozwoliło to zaoszczędzić na kosztach bezpieczeństwa przebywania tych osób w danym kraju. Te spotkania odbywają się obecnie w siedzibie UE w Brukseli. Jednak koszty bezpieczeństwa nie są uwzględniane w budżecie na okres prezydencji w UE.

Dodatkowe koszty to 28 tysięcy euro jakie poniesiono na umieszczenie dwóch reklam w prasie powiadamiających o wynikach raportu, jak i innych materiałów prasowych dotyczących prezydencji. Pojawiły się one w Irish Independent i Metro Herald dla podkreślenia osiągnięć Irlandii w zakresie przewodnictwa w Radzie Europy.

Od 1. lipca do końca roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmuje Litwa.