Menu
logo irlandia.ie

Zwolnienia w Eircom

Share

Firma telekomunikacyjna Eircom zamierza obciąć 2 tysiące miejsc pracy do 2014 roku.

 

eirecom logoFirma Eircom, po wyjściu z Examinership (procesu, w którym według irlandzkiego prawa stanowiona jest ochrona Trybunału nad firmą, gdzie otrzymuje ona pomoc na przetrwanie i restrukturyzację za zgodą Sądu Najwyższego) miała w planach zmniejszenie liczby pracowników o tysiąc, jednak teraz podwoiła tę liczbę.

 

Eircom twierdzi, że zmniejszenie zatrudnienia z 5700 osób do 3700 w ramach programu na rzecz przyspieszenia działań programu oszczędnościowego zapewnia większą wydajność operacyjną.

 

Kolejne zmiany obejmują dalsze unowocześnianie metod pracy i konsolidacji, co miałoby zapełnić lepsze wykorzystywanie lokalizacji biur w całym kraju.

 

Firma zawiadomiła przedstawicieli związków zawodowych i jej intencją jest, żeby szczegółowe dyskusje na temat programu rozpoczęły się wkrótce.

 

Eircom wyszedł z Examinership w czerwcu, po pięcioletnim planie przetrwania zaproponowanym przez eksperta Michael'a McAteer'a, który to plan został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy. Plan zawierał propozycję zmniejszenia zatrudnienia o tysiąc osób.

 

Unia Pracowników Komunikacji uznała, że wszelkie dalsze redukcje etatów w Eircom musiałyby być negocjowane, a zwolnienia mogłyby być tylko na podstawie dobrowolności.

 

RTÉ