Menu
logo irlandia.ie

10% mieszkańców Irlandii nie stać na podstawową ilość pożywienia.

Share

Według nowych badań zleconych przez Departament Ochrony Socjalnej (DSP) co dziesiąty Irlandczyk nie spożywa wystarczającej ilości pokarmu.


pusty-talerzNajbardziej zagrożone tym problemem są osoby bezrobotne, samotni rodzice, rodziny o niskich dochodach oraz rodziny z małymi dziećmi. W szczególności rodzice, którzy mają troje lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia są w grupie ryzyka, którą najprawdopodobniej będzie dotyczyć ten problem.


We wcześniejszych latach nie było dokładnych wskaźników w badaniach, które potwierdzałyby lub nie, czy rodziny stać na wystarczającą ilość jedzenia dla jej członków.


Na skutek przeprowadzonych dyskusji wymieniono 3 czynniki wskazujące na niedobór środków materialnych na żywność. Pierwszy z nich to brak możliwości, aby co drugi dzień móc spożwać posiłki zawierające mięso lub wegetariańskie zamienniki. Kolejny – brak możliwości na pozwolenie sobie na pieczony obiad raz w tygodniu. Trzeci czynnik to zrezygnowanie z jakiegoś posiłku w okresie dwóch tygodni, spowodowane brakiem pieniędzy na ten cel.


10 % ankietowanych biorących udział w 2010 roku w badaniach CSO (Central Statistical Office - odpowiednik polskiego GUS-u) na temat dochodów i warunków życia potwierdza, że doświadczyło co najmniej jednego z tych czynników. Ponadto w porównaniu z rokiem 2009 i 2010 ilość ludzi nie mających odpowiednio odżywczej diety wzrosła o 3%.

 

Z powodu tak dużego odsetku osób cierpiących na niedostatek jedzenia, badania te będą przeprowadzane co roku. Pomogą zidentyfikować osoby, które należy wesprzeć. Również przy pomocy Rządu podejmie się działania, aby zmniejszyć to zagrożenie.

 

Jak powiedziała Caroline Carney, adiunkt w Departamencie Ochrony Socjalnej, długotrwałym skutkiem niedostatku jedzenia może być zwiększona liczba osób cierpiących na przewlekłe choroby związane z odżywianiem, takie jak cukrzyca typu II i otyłość. Również obserwuje się zmniejszoną odporność organizmu. U dzieci z kolei występuje spadek koncentracji, brak energii oraz problemy z zachowaniem.