Menu
logo irlandia.ie

Półroczny raport Bank of Ireland pokazuje straty w wysokości 1,25 miliardów euro

Share

Bank of Ireland odnotował stratę przed opodatkowaniem w wysokości 1,25 miliarda euro za pierwsze sześć miesięcy tego roku, w porównaniu do wysokości 556 milionów euro strat w tym samym czasie w roku ubiegłym.


bank-of-ireland 

Kwota, którą bank musi umieścić na pokrycie strat kredytowych jest większa niż w tym samym okresie w zeszłym roku o 941 milionów euro. Pomimo to straty te są mniejsze niż w drugiej połowie zeszłego roku. Zawiera się w nich 206 milionów euro, które były wynikiem likwidacji kilku firm, których sprzedaż była wymagana jako warunek irlandzkiego porozumienia ratunkowego pod kierownictwem Banku Centralnego.

 

 

 

Bank of Ireland przekazuje informacje, że czyni postępy w odcięciu się od pomocy Państwa przy pożyczkach. Ta zależność w formie kwalifikowanych gwarancji kapitałowych zmniejszyła się z 36 miliardów euro do 6 miliardów euro.

 

 

Jednak koszty finansowania Banku ciągle się zwiększają. Marża odsetkowa netto – różnica pomiędzy tym jakie koszty ponosi bank, aby zebrać pieniądze i tym jakie koszty ponosi przy udzieleniu pożyczek – jest pod naciskiem i spadło z 1,33% do 1,2 %. Jeśli chodzi o zaległości hipoteczne, liczba klientów mających zadłużenie w tej kategorii nadal rośnie.

 

 

W pewnym stopniu doszło do stabilizacji w gospodarce. Bank podjął też własne inicjatywy, które przyczyniły się do tego, że stopa wzrostu została zredukowana w pierwszej połowie tego roku. Bank przewiduje, że ta tendencja się utrzyma.

 

 

Odsetek zaległości hipotecznych najemców właścicieli mieszkań wzrósł z 5,6% na końcu 2011 roku do 7% na końcu czerwca tego roku.

 

 

Niskie stopy procentowe w pewnym stopniu zmniejszają rozwój, który Bank czyni w kierunku zredukowania kosztów pieniędzy dla grupy - komentuje Richie Voucher dyrektor naczelny Bank of Ireland. Dodał, że irlandzka gospodarka zaczęła się stabilizować, ale mimo to pozostaje trudnym środowiskiem do zarządzanie kosztami kredytów i sprzedaży nowych produktów.

 

 

Zyski operacyjne Banku przed odpisami aktualizującymi spadły z 164 milionów euro do 58 milionów euro, podczas gdy dochody z pierwszej połowy tego roku spadły do 900 milionów euro z ponad miliarda euro w tym samym czasie w zeszłym roku.

 

 

Bank of Ireland rozpoczął wdrażanie planu zmniejszenia ilości pracowników o tysiąc osób z liczby ponad 13 tysięcy zatrudnionych.