Menu
logo irlandia.ie

Osoby poszukujące pracę stawiają na rozwój i edukację

Share

Wiodące agencje pośrednictwa pracy (leading support agencies) zmieniły sposób pomagania ludziom w uzyskaniu zatrudnienia. Z informowania o możliwych wakatach i uprawnionych świadczeniach socjalnych – na pomoc w zdobywaniu edukacji oraz projekty społeczne – informuje The Irish Times.

 agencja-zatrudnienia

Wcześniej agencje koncentrowały się na pomocy przy tworzeniu CV oraz udzielały informacji na temat możliwych świadczeń socjalnych. Obecnie, poprzez nowe wymagania osób chcących znaleźć pracę, agencje te postanowiły zmienić swoją ofertę.

 

Przesunięcie koncentracji działań na inne elementy jest spowodowane tym, że wzrasta rozeznanie osób bezrobotnych na temat znajdywania zatrudnienia i potrzebnych kompetencji. Problemy z pracą, spowodowane przez kryzys, nie są możliwe do rozwiązania w szybki sposób. Ludzie wiedzą, że ciężko jest znaleźć pracę lub jest to wręcz niemożliwe, jeżeli nie udoskonalą i nie poszerzą swoich umiejętności.

 

Obecnie bezrobotni bardziej wolą dotrzeć do społeczności, która znajduje się w tej samej sytuacji, niż uzyskać pomoc pośrednika pracy. W szczególności osoby poszukujące pracy chcą się zaangażować w inicjatywy społeczne jak np. ‘men’s sheds’, gdzie mężczyźni spotykają się razem i angażują się w robienie różnych rzeczy. Kolejną potrzebą jest wsparcie dla osób długo pozostających bez pracy lub mających problemy psychiczne z tym związane.

 

Centrum Pomocy Rodzinie (The Family Resource Centre) w swoim rocznym raporcie ukazuje, że co raz więcej rodzin spotyka się z widocznym pogorszeniem sytuacji materialnej i co więcej – uważają, że taka sytuacja się utrzyma.

 

W porównaniu do roku 2010, agencje pośrednictwa pracy zwiększyły o 24% liczbę szkoleń i kursów rozwojowych oraz wspierają ponad 300 grup społecznych. Te działania mają na celu wyciągnąć zarówno jednostki, jak i całe rodziny z poczucia izolacji i z wpływu jaki miał na nich kryzys. Fundusze dla tych działań są sponsorowane przez Agencje Pomocy Rodzinie (Family Support Agency), których jest 106 w całym kraju.

 

Większość z nich stara się nawiązać kontakt z młodymi osobami i mężczyznami, ponieważ te właśnie osoby są bardziej narażone na stres i pozostanie w bezrobociu przez dłuższy czas. Kobiety, samotni rodzice i starsze osoby szybciej nawiązują współpracę z ośrodkami pośrednictwa pracy.

 

W 2010 roku prawie 193 tysiące osób skorzystało z usług ośrodków, w celu uzyskania informacji lub doradztwa, w 2011 roku ponad 223 tysiące osób.

 

Wczesna pomoc rodzinom w zakresie ich budżetu rodzinnego, skierowanie do poradni psychologicznej czy konsultacje dla par uchronią przed problemami w przyszłości, które mogłyby być niemożliwe do rozwiązania. Pomogą również ochronić przyszłe pokolenia przed podobnymi złymi doświadczeniami.