Menu
logo irlandia.ie

Irlandia nadal ma najwyższy wskaźnik urodzeń w UE

Share


Według raportu ESRI (The Economic and Social Research Institute) Irlandia jest nadal na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej jeśli chodzi o liczbę urodzeń.


 

irish-babyDane zawarte w raporcie pokazują, że w roku 2010 liczba urodzeń wzrosła w kraju o ponad 17 tysięcy (w  porównaniu do 2001 roku).

 

Do 2010 roku śmiertelność urodzeń spadła o 2% w porównaniu z sytuacją sprzed dekady. Liczba dzieci, które przyszły na świat poprzez cesarskie cięcie wzrosło o 5%, z kolei liczba matek karmiących piersią – o 7%.

 

Średni wiek kobiet rodzących w 2010 wynosił nieco ponad 31 lat (około rok więcej, w porównaniu z sytuacją w 2001). Również średni wiek kobiet rodzących swoje pierwsze dziecko wzrósł z nieco ponad 27 lat do 29 lat. Wzrósł także wiek matek, które rodzą po 35 roku z 22% (2001) na 28% (2010).

 

Co trzecia rodząca kobieta jest samotną matką i wynik ten nieznacznie tylko wzrósł w ciągu dekady (o 3%) W dodatku prawie jedna czwarta matek jest nie-irlandzkiego pochodzenia.

 

Raport ESRI koncentruje się przede wszystkim na społecznych i biologicznych cechach wszystkich matek, które rodziły w Irlandii w roku 2010.

 

Rząd zatwierdził ponadto nowe przepisy, które wymagają podania imienia ojca na metrykach urodzeń dla dzieci z nieformalnych związków. Nowy zapis wynika z zaleceń Komisji Reformy Prawa.