Menu
logo irlandia.ie

„polska” Irlandia

Share

irlandzka-polskaPolacy są najliczniejszą mniejszością narodową w Irlandii. Na tyle liczną, że język polski, jako język używany, sytuuje się na drugim miejscu zaraz po angielskim (dopiero na trzecim miejscu znajduje się język irlandzki).

 

Według oficjalnych danych CSO (Central Statistics Office) w kwietniu 2011 roku liczba Polaków wynosiła 122 585 osób (Cenzus 2011). W porównaniu z rokiem 2006, gdzie liczba ta wynosiła 63 276 osób, ilość Polaków wzrosła o blisko 94%. Znaczącą informacją jest również to, że większość z nich przyjechała do Irlandii w 2004 roku lub później, oraz że na przestrzeni lat do mężczyzn, którzy wyjechali do Irlandii dołączyły ich żony i partnerki.

 

Polacy – do pracy!

Głównym powodem emigracji jest chęć znalezienia pracy. Polaków, którzy od 2000 roku uzyskali numer PPS (Personal Public Service), co oznacza, że mogą między innymi podjąć legalną pracę, na dzień dzisiejszy jest 351 246.

Pierwszy znaczny napływ polskich imigrantów do Irlandii nastąpił w 2004 roku (dane nadania numerów PPS, dla porównania: rok 2003 – 3828, 2004 – 27 295). Wyraźnie widać, że jednym z głównych powodów tak wielkiej liczby przybyłych Polaków było wstąpienie do Unii Europejskiej oraz „otwarcie” granic, między innymi w Irlandii.

Przez kolejne lata, do 2006 roku liczba ta wzrastała (93 787 przyznanych numerów PPS), jednak obecnie zauważa się spadek przybywających do Irlandii Polaków.

 

Polaków jest... ilu?

Trudno jest stwierdzić ilu Polaków realnie mieszka w Irlandii. Wielu z nich po latach na emigracji uczy się języka angielskiego i zaciera swoje kontakty z Polonią oraz Polakami. Może to powodować mylące przekonanie, że Polaków jest mniej niż w rzeczywistości.

Według badań CSO - Central Statistics Office (Centralne Biuro Statystyczne w Irlandii) wszyscy imigranci stanowią obecnie w Irlandii 12% populacji