Menu
logo irlandia.ie

Koszty pracy w Irlandii

Share

Ośrodek badawczy ESRI (The Economic Social Research Institute ) wycofał opublikowany wcześniej raport, w którym wykazał, że w przypadku do 44% rodzin z dziećmi miałoby lepszą sytuację, gdyby zdecydowało się na pobieranie zasiłku od państwa.

 

esri-ireland

 

W oświadczeniu ESRI raport został wycofany ponieważ w rzeczywistości był jedynie wersją roboczą. Ponadto ESRI ma wątpliwości co do metod badawczych w nim stosowanych oraz wyników, które mogłyby być mylące dla odbiorców.

 

Z dokumentu przygotowanego przez profesora Richarda Tola można się dowiedzieć, że w przypadku pracowników bez dzieci wydatki roczne na obiady i dojazd do pracy wynoszą około 7 tysięcy euro. Z kolei pracownik utrzymujący rodzinę zapłaci 2 tysiące euro więcej. Z tych danych wynika, że 30% miesięcznego wynagrodzenia przeznaczone jest na dzieci. Z porównania zarobków netto i wydatków na dzieci wywnioskować można, że 15% pracowników bez dzieci oraz 44% mających dzieci miałoby lepszą sytuację materialną gdyby nie pracowało, a pobierało zasiłek.

 

Jeśli raport okazałby się wiarygodny, mógłby zniechęcić około 430 tysięcy osób zarejestrowanych jako bezrobotne do podjęcia pracy. Utrudniłoby to rządowi zwalczanie kryzysu bezrobocia.

 

Jednak autor raportu broni zastosowanych w nim metod badawczych i uznaje go za rzetelny. Po weryfikacji tekst ma ukazać się z inicjatywy Uniwersytetu Sussex, gdzie profesor Tol pracuje.

 

Swoje stanowisko na ten temat wyraził również Social Welfare - irlandzki Wydział Opieki Społecznej wnosząc, że osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają wystarczającą finansową motywację do podjęcia się pracy. Z 429 tysięcy osób zarejestrowanych w maju około 67% pobiera pełny zasiłek w wysokości 188 lub mniej euro za tydzień. Przy tym niewiele z tych osób (około 13%) pobiera dodatkowe zasiłki na mieszkanie czy spłatę kredytu hipotecznego. Podkreśla, że te osoby z dodatkowymi zasiłkami są mniej skłonne do podjęcia się pracy.