Menu
logo irlandia.ie

Zwolnienia w AIB

Share
aibAIB potwierdził, że zamierza dokonać 2500 zwolnień, z których połowa ma być osiągnięnta do końca roku.
      W oświadczeniu bank podał, że ma nadzieję, iż dużą część zwolnień będzie można zrealizować na zasadzie dobrowolności, stwierdzono również, że cięcia kadrowe mają na celu zmiejszenie kosztów kadrowych o 170 mln euro co bedzie miało nie bagatelny wpływ na utrzymanie płynności AIB.
     Dyrektor Generalny David Duffy powiedział, że bank zamierza zaoferować pakiety odpraw, które będą odpowiednie dla pracowników na róznych szczeblach, oraz że trwają rozmowy, które maja na celu przygotowanie pracowników do przejścia do innych sektorów zatrudnienia.
Reagując na zapowiedź, Stowarzyszenie Pracowników Banków Irlandzkich odpowiedziało, że cięcia będą mieć "niszczący wpływ na zwykłych pracowników i ich rodziny".