Menu
logo irlandia.ie

Wzrasta liczba donosów w Irlandii

Share

Jeszcze w 2005 roku liczba donosów wynosiła nieco ponad 600 rocznie, natomiast w 2011 roku wynosi już ponad 16,000.

Najczęściej dotyczy to osób, które pobierają zasiłki i dorabiają "na czarno".

 

Donosy są również składane na kobiety, które pobierają zasiłek jako samotna matka z dzieckiem, a mieszkają ze swoim partnerem.

 

Inne przypadki, to skargi na osoby przebywające poza terenem Irlandii, które nadal pobierają zapomogi, osoby osiągające przychody z innych, niezadeklarowanych źródeł (np. handel przez internet, prace dorywcze, dochody ze źródeł zagranicznych, odsetki od depozytów bankowych), używające sfałszowanych dowodów tożsamości, pobierające zasiłki na osoby zmarłe lub nieobecne w kraju.

donosy-podatki

Osobną kategorię stanowią donosy na pracodawców, którzy zatrudniają nielegalnie i nie opłacają podatków oraz składek PRSI na swoich pracowników.

 

Preferowaną metodą powiadamiania władz o przestępstwie jest droga elektroniczna. W 2011 roku ponad 10,000 wiadomości było wysłanych przez osoby, które podejrzewają swoich sąsiadów lub znajomych o oszustwa. Kolejną formą donosu były rozmowy telefoniczne (ponad 5,000) oraz listy (ponad 900).

 

Najbardziej popularnym sposobem donoszenia w Irlandii jest wypełnienie i wysłanie poniższego formularza:

https://www.welfare.ie/EN/Secure/Pages/ReportSuspectFraud.aspx

 

Minister opieki społecznej Joan Burton zasugerowała, że gwałtowny wzrost donosów może być zinterpretowany jako zmiana kulturowa w Irlandii wobec postaw łamania prawa. Tolerancja na łamanie zasad przyznawania świadczeń socjalnych znacznie spadła na skutek recesji.

 

Wzrasta poczucie, że w czasie, kiedy zasoby są ograniczone, wiele osób jest przekonanych, że te ograniczone środki powinny być wykorzystane na rzecz ludzi, którzy najbardziej ich potrzebują.

 

Poniżej przedstawiona jest ilość donosów w kolejnych latach w Irlandii:

 

2005: 621

2006: 579

2007: 604

2008: 1,044

2009: 6,429

2010: 12,648

2011: 16,142*

 

*tylko do końca listopada 2011, gdyż pełnych danych za miesiąc grudzień jeszcze nie ma

 

Przedstawione dane mogą w pełni nie odzwierciedlać liczby donosów, ponieważ są one niekiedy dokonywane bezpośrednio do wiadomości pracowników socjalnych w urzędach.

 

Wszystkie anonimowe lub poufne donosy są szczegółowo badane. Nie wszystkie pokrywają się z prawdą, ale w wielu przypadkach inspektorzy przystępują do dalszych działań, prowadzących niejednokrotnie do uciążliwego postępowania sądowego i karnego.

 

Kary za łamanie prawa w tym zakresie zawierają wstrzymanie wszelkich zasiłków, obowiązek oddania nienależnie pobranych kwot wraz z odsetkami, kary finansowe, aresztu oraz upublicznienia danych osobowych.

 

Tomasz J. Kaplan

Polskie Biuro Rachunkowe w Irlandii

http://www.podatki.ie/