Menu
logo irlandia.ie

Polonijna konferencja w Dublinie

Share
Konferencja “Czas na zmiany! Polska przedsiębiorczość w Irlandii"


W sobotę i niedzielę, 24 i 25 września 2011 r. odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja na temat przedsiębiorczości i edukacji biznesowej Polonii w Irlandii.

time-for-changePodczas spotkania słuchacze dowiedzą się jak założyć własną firmę w Irlandii oraz będą mogli zadać zaproszonym gościom pytania dotyczące kwestii prawnych, form prowadzenia działalności, aspektów księgowych i podatkowych, dostępnych źródeł finansowania, źródeł informacji, prawa pracy, edukacji biznesowej i in.

Natomiast tym, którzy chcieliby podjąć studia wyższe w języku polskim w Irlandii, istotnych informacji udzieli przedstawiciel Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Łodzi - Polskiej Akademii Otwartej w Dublinie. Uczelnia od października kształcić będzie w Irlandii w języku polskim na trzyletnich studiach licencjackich na kierunkach Zarządzanie oraz Pedagogika. Uczelnia oferuje także studia podyplomowe z tłumaczeń pisemnych oraz planuje uruchomić studia uzupełniające magisterskie dające dyplom polskiego magistra i amerykańskiego Mastera we wszystkich programach opierając się o nowoczesne metody nauki m. in. przez Internet.

Uczestnicy konferencji “Czas na zmiany” dowiedzą się jakie możliwości niesie bieżący czas i będą mogli zadecydować o kierunku, w którym chcą pójść dalej.

Wojciech Wrona, założyciel Polskiej Szkoły Biznesu i Polskiego Klubu Biznesu, polonijny przedsiębiorca od 10 lat mieszkający w Irlandii i od 18 lat w Kanadzie, podróżnik, dziennikarz i inwestor przedstawi Polonii irlandzkiej obraz globalnej ekonomii i możliwości na początku drugiej fali globalnej recesji - jesień 2011 - w lokalnym EUropejskim ujęciu.

Dzięki Mostowi Wirtualnemu - interaktywnemu połączeniu na żywo z Polonią w Irlandii połączą się przedstawiciele przedsiębiorczej Polonii z innych krajów, m.in. Niemiec, Ukrainy, Szwecji, USA i Kanady.

W konferencji udział wezmą również właściciele firm polonijnych i przedstawią uczestnikom jakie są ich zdaniem aspekty korzystne a jakie niekorzystne prowadzenia działalności w Irlandii.

Organizatorami I polonijnej międzynarodowej konferencji edukacyjno-biznesowej w Irlandii są;
- Polska Szkoła Biznesu
- Polska Akademia Otwarta
- Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej w Dublinie

Więcej informacji na stronie:
http://polonia.ie/wspolpraca/24-i-25-wrzesnia-dublin-miedzynarodowa-konferencja-biznesowa