Menu
logo irlandia.ie

Jerzy Buzek spotkał się z Polakami w Dublinie

Share

We wtorek 12 lipca w dublińskim budynku Biura Parlamentu Europejskiego odbyło
się spotkanie Polonii mieszkającej w Irlandii z Jerzym Buzkiem - przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego.
buzek2   buzek3       

           Premier Buzek do siedziby Biura Parlamentu Europejskiego przyjechał nieco spóźniony z

powodu przedłużającego się spotkania z premierem Enda Kenny. Z Polonią również nie spędził

dużo czasu, gdyż spieszył się na kolejny punk programu swojej wizyty..
           Spotkanie rozpoczął Francis Jacobs - szef Biura Parlamentu Europejskiego w Dublinie,

który powiedział, że jest przekonany, że podczas swojej prezydencji Polska wprowadzi świeżość i
nową energię w działalność Unii Europejskiej. Na koniec zapewnił polską społeczność w Irlandii

o życzliwości i pomocy w odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
          

           Premier Buzek swoje wystąpienie zaczął od podziękowań Polakom za przybycie różnych
części Irlandii.
        

           Głównym motywem wystąpienia premiera była imigracja Polaków i jej przyczyny. Buzek
przypominał, że Polska ma ogromne szanse rozwoju i zachęcał do powrotów, co wielokrotnie
podkreślał w swoich wypowiedziach. Premier mówił także o pozytywnym przyjęciu polskiej
prezydencji oraz o bieżących sprawach Unii Europejskiej.

          Podczas wizyty Jerzego Buzka padło dużo dobrych słów o Polonii w Irlandii. Podkreślano,
że cieszymy się wielkim szacunkiem i jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez Irlandczyków jako
pracownicy i sąsiedzi. Po wystąpieniu premiera Jerzego Buzka goście mieli możliwość zadawania
pytań. Niestety nie wszystkim się to udało, gdyż przewodniczący Parlamentu Europejskiego musiał
jechać na spotkanie z prezydent Irlandii Mary McAleese .

Jerzy Buzek był posłem na sejm i premierem rządu w latach 1997 - 2001. Od 2004 r. jest
deputowanym do Parlamentu Europejskiego. 14 lipca 2009r. został pierwszym z państw byłego
Bloku Wschodniego przewodniczącym PE.

Iza Kuszyńska