Menu
logo irlandia.ie

Stopa bezrobocia w Dublinie jest najniższa od 10 lat

Share

dublin night

Stopa bezrobocia w stolicy Irlandii spadła do 5,7% w okresie od kwietnia do czerwca. Jest to najniższy poziom, jaki odnotowano w ciągu dekady.

Takie dane wynikają z najnowszego numeru „Dublin Economic Monitor” wydanego przez Radę Miasta Dublina. Podkreślają w nim, że we wspomnianym kwartale było zatrudnionych dodatkowo 13 200 osób, a całkowita liczba pracowników wzrosła do 685 400. Był to najwyższy kwartalny wzrost zatrudnienia odnotowany w ciągu 10 lat.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2017 roku ukończono 5 600 mieszkań, co stanowi wzrost o 56% w stosunku do całkowitej liczby zrealizowanych inwestycji w stolicy w 2016 roku. Czynsze za wynajem domów wzrosły prawie o 8% w ciągu roku. Średnia na koniec marca wynosiła 1 527 euro. To był najwyższy poziom od początku serii.

Mastercard Dublin SpendingPulse, który został dołączony do raportu, wskazuje, że wydatki konsumpcyjne w drugim kwartale 2018 roku wzrosły o 5,2%, natomiast wydatki turystów były szczególnie wysokie i wzrosły o 16,2% w Dublinie.