Menu
logo irlandia.ie

Kokaina warta 100 tys. Euro przechwycona w obszarze Dubliniu

Share

kokaina

15 października, w okolicach godziny czwartej popołudniu, służby bezpieczeństwa przechwyciły kilogram kokainy w Saggart. W związku z sytuacją, Gardai zatrzymało i aresztowało dwóch mężczyzn. Akcja ma związek z toczącym się postępowaniem skierowanym przeciwko działalności przestępczej w regionie Dublinu.

Wydział Narkotykowy, zajmujący się również przestępczością zorganizowaną, wspierany przez Task Force, przeprowadziły operację, mającą na celu rozpoznanie oraz rewizję poszczególnych obszarów wokół Dublinu. Podczas akcji, znaleziono narkotyki o łącznej wartości 100 000 Euro.

Dwaj mężczyźni, w wieku 27 oraz 57 lat, zostali zatrzymani oraz aresztowani za działania związane z transportem oraz handlem narkotykami. Akcja przeprowadzona została na mocy przepisów sekcji 2 kodeksu sprawiedliwości karnej (Criminal Justice), z 1996 roku, traktujących o handlu narkotykami.

Kontynuacja rewizji i przeszukiwania przyniosła w rezultacie odkrycie kolejnej porcji kokainy. Mężczyźni aresztowani w sprawie, zostaną postawieni przed Sądem Rejonowym w Blanchardstown w dniu 17 października bieżącego roku.