Menu
logo irlandia.ie

Polak Roku 2010 w Irlandii wybrany z Wybitnych Polaków

Share

W dniu  13 lutego 2011 r. Komisja Ekspertów powołana przez Polish Community In Ireland  do prac w Konkursie Wybitny Polak w Irlandii, dokonała  analizy formalnej nadesłanych wniosków.


wybitny-polakPo stwierdzeniu braków w niektórych z nich, wysłano do organizacji zgłaszających kandydatów w prośby o uzupełnienie wniosków o brakujące elementy.

Dnia 20 lutego 2011 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, mające na celu  kolejną analizę wniosków.

Po weryfikacji formalnej, zgodnie z § 2 punkty 1-3 Regulaminu Konkursu Komisja przystąpiła do wyłonienie kandydatów do tytułu  Polak Roku 2010

W kategorii Biznes :  Wojciech Wrona

W kategorii Osobowość : Wojciech Białek

W kategorii  Młody Polak : Mirosław Karczmarczyk

W kategorii Kultura : Krzysztof Wiśniewski

W kategorii Nauka : Marcin Szczerbiński

Do wyróżnień wytypowano  następujące osoby :

Tim Madden, Patrick O’Sullivan, Martin Reynolds, Veronica Dunne, Verena Cornwall

W kategorii Biznes : Hubert Gocek

Sportowiec  Roku: Radosław Szagański i Marcin Klinkosz

W kategorii Nauka : Monika Cimochowska

w kategorii dziennikarz : Tomasz Wybranowski

w kategorii Kultura : Monika Wrońska-Sudoł i Justyna Cwojdzińska

Dokonując wyborów kandydatów, Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

1.Uzasadnienie dokonane przez podmioty zgłaszające.

2. Sposób dokumentacji osiągnięć.

3. Charakter osiągnięć. Odrzucono  zgłoszenia osób osiągających korzyści majątkowe z prowadzonej działalności ( Oprócz kategorii : Biznes )

4. Wpływ działalności kandydatów na wizerunek Polski i Polaków w Irlandii.

Zarząd Polish Community in Ireland