Menu
logo irlandia.ie

Spadek liczby narodzin dzieci w Irlandii.

Share

new irish baby

Liczba urodzeń w Irlandii ciągle spada wraz ze wzrostem średniej wieku matek. Liczba ta spadła o 15,1% od 2010 roku, oraz 2,6% od 2015. W 2016 przyszło na świat 63,841 dzieci, w tym 32  709 chłopców i 31 132 dziewczynek.

Średnia z 2016 roku jest o 2,4% niższa niż w 2006, wtedy liczba urodzeń wynosiła 65 425. Dane liczbowe są zawarte w Vital Statistics Annual Report 2016. Średni wiek matek, które urodziły w 2016roku wynosił 33 lata. Matki poniżej 30 roku życia stanowiły 27,7%.

Liczba nastoletnich matek zmniejszyła się o ponad połowę w ciągu dekady. W 2016 roku kobiety poniżej 20 roku życia urodziły 1101 niemowląt. W porównaniu z rokiem 2006, liczba ta zmalała o 52,8%.

W 2016 roku odnotowano 194 zgony niemowląt poniżej roku życia. Były one spowodowane wrodzonymi wadami, deformacjami, anomaliami chromosomowymi.