Menu
logo irlandia.ie

Irlandzki Plan Odbudowy Narodowej

Share

irish-gold

Wiadomości z Irlandii w ostatnich dniach nie napawają optymizmem. Irlandia wprowadza Narodowy Plan Odbudowy 2011-2014. Jakie są jego założenia?

Oto one:

- pozyskanie15 mld euro na obniżenie deficytu budżetowego do 3% w roku 2014.

- pozyskanie 6 mld w samym tylko 2011 roku

- pozyskanie dodatkowych 1.9 mld euro z opłat z tytułu podatku dochodowego

- podwyższenie standardowej stawki VAT z 21% do 23% do 2014 roku

- poziom dochodu podlegającego pod podatek dochodowy zostanie obniżony z 18,300 euro obecnie do 15,300 euro do 2014

- obniżenie stawki płacy minimalnej o 1 euro/godz do 7.65 euro/godz

- obniżenie wydatków na opiekę społeczną o 2.8 mld euro

- wprowadzenie opłat za korzystanie z wody do 2014

- wprowadzenie „podatku od nieruchomości” w roku 2012

- podwyższenie czesnego za studia z 1,500 do 2,000 euro

- reforma systemu podatku kapitałowego

- zmiany w systemie emerytalnym mające na celu pozyskanie 700 mln euro

- oszczędność 240 mln euro na emeryturach sektora publicznego

- zwolnienie 24,750 pracowników państwowych – obniżenie zatrudnienia w tym sektorze do poziomu z roku 2005

- 10% obniżki płac dla nowo zatrudnianych osób w sektorze państwowym.