Menu
logo irlandia.ie

Osiem z dziesięciu pracodawców podniosło pensje w 2018 roku

Share

salary up

Według raportu, osiem z dziesięciu pracodawców zwiększyło wynagrodzenie swoim zatrudnionym. Ponadto co drugi zapowiedział kolejną podwyżkę płac w przyszłym roku. 

Barometr HR przeprowadził badania na 46 000 zatrudnionych. Z raportu wynika, że zanotowano znaczny wzrost odsetka pracowników, którzy za główny powód zmiany pracodawcy podają zbyt niskie wynagrodzenie.

Mimo, że poziom rotacji personelu utrzymuje się na stałym poziomie, wystąpiły znaczne różnice w powodach zmiany zatrudnienia. W ubiegłym roku, głównym powodem dla którego ludzie zmieniali pracę był rozwój kariery, który wskazywało ⅔  pracowników. Podczas gdy zaledwie co piąty zatrudniony przedstawiał niskie wynagrodzenie jako powód zmiany pracy.

Najnowsze badania pokazują, że kariera zawodowa spadła do 43%,wynagrodzenie natomiast wzrosło do 23%.