Menu
logo irlandia.ie

Sprzeciw wobec planowanej podwyżce VAT

Share

vat up

Planowane przywrócenie standardowej stawki podatku VAT z 9 do 13,5% w sektorze hotelarskim i restauracyjnym może wyrządzić poważne szkody rosnącemu handlowi w tych dziedzinach. Zjawisko, zdaniem właścicieli pubów, ma również wywrzeć negatywny wpływ na zatrudnienie w całej Irlandii.

Stowarzyszenie Licencjonowanych Winiarzy (LVA)- reprezentujące puby w Dublinie- oraz Federacja Winiarzy (VFI)- reprezentująca puby poza stolicy, wezwały rząd do pozostawienia bez zmian 9- procentowej stawki VAT w 2019 roku.

Obecny, obniżony podatek obowiązuje od 2011 roku, kiedy władze zastosowały zmniejszenie standardowej składki, by pomóc przemysłowi poradzić sobie z ówczesnym kryzysem finansowym.

Latem Departament Finansów opublikował dokument, w którym poddaje analizie obecną stawkę VAT. Według recenzji podatek spełnił już swoje pierwotne założenia, dlatego rozważane jest przywrócenie standardowych 13,5% VAT w 2019.

Właściciele pubów wyraźnie krytykują pomysł podwyżki, podkreślając, że sytuacja na irlandzkim rynku nadal jest niepewna.