Menu
logo irlandia.ie

Więcej osób wraca do Irlandii, niż z niej wyjeżdża

Share

Główny Urząd Statystyczny (CSO) podaje, że liczba imigrantów wjeżdżających do państwa w tym roku (do kwietnia 2018) szacowana jest na 90,3 tysiące, podczas gdy liczbę emigrantów szacuje się na 56,3 tysiące.

People Dublin Ireland

Taka sytuacja doprowadziła do migracji netto dla Irlandii w wysokości +34 000, co stanowi najwyższy poziom migracji netto od 2008 roku.

Liczba urodzeń w tym samym okresie wyniosła 61 200, a liczba zgonów 30 700. Spowodowało to naturalny wzrost o 30 500. Wpływ tego naturalnego przyrostu i dodatniej migracji netto sprawił, że ogólny wzrost populacji wyniósł 64 500 osób.

Spośród 90 300 imigrantów, obywatele Irlandii stanowili 28 400 (31,5%). 28 300 Irlandczyków (50,3%) spośród 56 300 emigrantów opuściło Zieloną Wyspę.

Do kwietnia 2018 roku do Irlandii przybyło 61 900 obywateli innych krajów, a 28 000 wyemigrowało za granicę.