Menu
logo irlandia.ie

Budowlańcy z Irlandii ostrzegają przed niskimi marżami

Share

Najwięksi wykonawcy budowlani z Zielonej Wyspy przestrzegają przed utrzymującymi się niskimi marżami. Pomimo tego, że obroty u 50 najlepszych firm zostały zwiększone, stawki nie idą w górę.

construction budowa 600px

Coroczny ranking Federacji Przemysłu Budowlanego (CIF) przedstawia, że skumulowany obrót 50 najlepszych wykonawców w 2017 roku wyniósł 6,72 mld euro. Stanowi to wzrost o 720 mln euro w stosunku do roku poprzedniego. Dyrektor generalny CIF, Tom Parlon ostrzegł, że proces zamówień publicznych wywiera presję na marże. Pojawiły się obawy o efekt domina dla sektora Irlandii po upadku kontrahenta Carillion z Wielkiej Brytanii. Załamanie spowodowało opóźnienia w realizacji projektu budowy szkoły, przez co przedsiębiorstwo Sammon Contracting Ireland zostało postawione w stan likwidacji.

Parlon powiedział, że zbyt duży nacisk kładzie się na uzyskanie najniższej ceny, co prowadzi do spadku pod względem marży i jakości pracy. Oznacza to, że firma ryzykuje tym, że może zostać zlikwidowana, jeżeli wydarzy się coś nieprzewidzianego. Dodał, że należy wprowadzić sporo ulepszeń, żeby umożliwić przedsiębiorstwom rozwój, by mogły stać się liderami na rynku. Potrzeba do tego rządu, który ustanowiłby strategię rozwoju opartą na eksporcie dla tej branży. Sektor został wzmocniony przez zwiększenie aktywności w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, ale istnieją trudności w znalezieniu wykwalifikowanej siły roboczej. Parlon wspomniał również o tym, że proces dla osób, które chcą przenieść się do Irlandii i znaleźć pracę w tym sektorze musi być bardziej usprawniony.

Minister stanu ds. zamówień publicznych, Patrick O'Donovan powiedział, że rząd jest zaangażowany w pracę z przemysłem i będą próbowali sprostać wyzwaniom związanym z marżą i kwalifikacjami. Dodał, że niedobory umiejętności powiązane z niepewną sytuacją handlu światowego, prawdopodobnie zwiększą presję inflacyjną w perspektywie krótko- i średnioterminowej.