Menu
logo irlandia.ie

Offaly najbardziej katolickim hrabstwem w Irlandii

Share

county offaly

Ogólna liczba osób deklarujących swoje wyznanie, jako rzymskokatolickie w Irlandii spadła od roku 2011. Najwyższy procent katolików (88,6% mieszkańców) zamieszkuje hrabstwo Offaly.

W jednej z części Cenzusu 2016, znalazły się informacje na temat religii i wyznań wiary, jakie występują w Irlandii. Odnotowano, że katolicyzm jest w dalszym ciągu wyznaniem prowadzącym. W sumie, w Irlandii mieszka 3 729 115 osób o wyznaniu rzymskokatolickim, co stanowi 78% całej populacji. W ciągu 5 lat (od 2011) doszło do 6% spadku w tej liczbie (z 84%).

Hrabstwem o najwyższej procentowo grupie osób uznających się za Chrześcijan Katolików jest Offaly. Kilka lat temu, najbardziej rzymskokatolickim rejonem Irlandii było Południowe Tipperary.

Całkowita liczba Katolików w Irlandii spadla od 2011 roku. Zanotowane 3 729 115 Katolików z 2016 roku, stanowiło grupę mniejszą o 132 tysiące osób niż w roku 2011.

Dún Laoghaire-Rathdown, część Dublinu, okazała się być obszarem z najmniejszym procentem wyznawców rzymskokatolickich. Dane pokazują jednocześnie, że Dublin zamieszkuje największa liczba osób niewierzących (42,5%, czyli 199 602 osób). Kontrastowo, najmniej osób niewierzących zamieszkuje obszar Longford (0,4%, czyli 1 904 osób).

Liczba osób deklarująca się jako chrześcijanie ortodoksyjni wzrosła do 37,5% od ostatniego badania statystycznego. Grupę tą tworzą głównie Rumuni.

Odnotowano także, że w Irlandii znajduje się 63 443 członków wiary muzułmańskiej – liczba ta podwoiła się od roku 2006.

Analizując inne grupy wyznań, jakie pojawiają się w Irlandii, jedną z liczniejszych jest grupa deklarująca wiarę hinduską – doszło tutaj do 135% wzrostu od 2006 roku. Zwiększyła się także liczba Buddystów (o 12,1% do 9 758) oraz Żydów (o 28,9% do 573).