Menu
logo irlandia.ie

Dublin – miasto o najwyższej liczbie osób z problemami zdrowotnymi

Share

Central Statistics Office

Największy odsetek osób z problemami zdrowotnymi w Irlandii występuje w mieście Dublin. 82,8% ankietowanych odpowiedziało, że jest zadowolone ze swojego stanu zdrowia.

Tak więc, na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (CSO – Central Statistics Office), Dublin aktualnie stanowi dom dla osób o najgorszym stanie zdrowia w całym kraju. Dla kontrastu, najlepiej czują się mieszkańcy Dún-Laoghaire-Rathdown.

W roku 2016, w sumie niemal 90% osób zamieszkujących Dún-Laoghaire-Rathdown uznało, że ich stan zdrowa jest co najmniej dobry. Na drugim miejscu, z nieco mniejszym odsetkiem zdrowych osób, ale nadal wysokim (89,6%), znalazł się Meath. Zaraz za nim, jednoscześnie na trzecim miejscu było Cork County i Kildare (89,5%).

Stolica Irlandii zajmuje pierwsze miejsce na liście miast z najsłabszym stanem zdrowia ich mieszkańców. Ostatnio zanotowany odsetek osób niezadowolonych z własnej kondycji zdrowotnej wynosił 82,8%. Na drugim miejscu znalazło się miasto Cork City (83,6%), a na trzecim Longford (85,3%).

Porównując ze soba dane z kilku lat, okazuje się, że w ostatnim roku, ogólnie 87% populacji określiło swój stan zdrowia na dobry lub bardzo dobry. Pokazuje to wzrost w całkowitym stanie zdrowia populacji irlandzkiej – dla porównania, w roku 2011, 88,3% ankietowanych udzieliło takiej samej odpowiedzi (różnica 1,3%).

Blisko sześciu na dziesięciu mężczyzn (59,5%) wyraziło zadowolenie ze swojego stanu zdrowia. Bardzo podobnie, choć nieco niżej, ukształtował się odsetek kobiet mających take samo zdanie (59,3%).

Niepełnosrpawność

To samo badanie ukazało wzrost w liczbie osób niepełnosprawnych w Irlandii.

W sumie, w raporcie z 2011 roku , zarejestrowano 595 335 osób deklarujących niepełnosprawność. Do kwietnia 2016 roku liczba ta wzrosła aż o 8% (47 796 osób), dając wynik 643 131.

Średnio jedna osoba na dziesięć, w wieku 45 lat zmaga się z jakimś typem niepełnosprawności. Częstotliwość problemu zwiększa się o  mniej więcej 20% po ukończeniu 60 lat. Gwałtowny skok w tej kwestii pojawia się po 70 roku życia. 27,7% kobiet w wieku 70-74 lat zadeklarowała niepełnosprawność. Idąc dalej, ta sama deklaracja pojawia się aż wśród 73,3% kobiet powyżej 84 lat.

Duży wpływ na odsetek osób niepełnosprawnych ma fakt, że społeczeństwo Irlandii starzeje się – liczba osób powyżej 50 roku życia stale wzrasta. Liczba osób z niepełnosprawnością, mających więcej niż 65 lat, wzrosła o ponad 20 tysięcy w przeciągu pięciu lat.

Największy wzrost niepełnosprawności został zarejestrowany w kategorii problemów psychologicznych oraz emocjonalnych.

Kliknij, aby zobaczyć graficzne przedstawienie tematu.