Menu
logo irlandia.ie

Wzrost liczby Irlandczyków z podwójnym obywatelstwem

Share

irish pasport

Nowe dane ze spisu ludności przeprowadzonego w 2016 roku pokazują, że w ciągu ubiegłym pięciu lat, liczba Irlandczyków z podwójnym obywatelstwem, mieszkających w Irlandii podskoczyła niemal o 90% i osiągnęła prawie 105 000.

Przez ostatnie pięć lat, liczba osób żyjących w Irlandii, posiadających podwójne obywatelstwo (irlandzkie oraz innego kraju), wzrosła dokładnie o 87,4%, do 104 784 osób.

Statystyki zostały ujawnione przez Centralny Urząd Statystyczny (CSO), po wydaniu większej ilości danych z ubiegłorocznego spisu powszechnego.

Najliczniejszą grupą posiadającą podwójne obywatelstwo są osoby irlandzko-amerykańskie (17 552), następnie irlandzko-angielskie (15 428) oraz irlandzko-polskie (9 273). Dane liczbowe ze spisu ludności wskazują również, że liczba osób nieposiadających obywatelstwa irlandzkiego, żyjących w Irlandii spadła. Aktualnie takich osób jest 535 475. W roku 2011 było ich o 1,6% więcej (544 357).

Mieszkańcy Irlandii, nie posiadający obywatelstwa tego kraju, mają korzenie w 200 różnych narodach. Jedynie 12 z nich ma rozbudowane społeczności i wspólnoty na terenie Irlandii, składające się z co najmniej 10 000 osób.

Polacy byli najliczniejszą grupą osób bez irlandzkiego obywatelstwa, ich liczba wyniosła 122 515. Zaraz za nimi znaleźli się Brytyjczycy – 103 113 osób oraz Litwini – 36 552 osoby. Pozostałe narodowości, których liczba członków wynosi lub przekracza 10 000 na terenie Irlandii to Brazylijczycy, Francuzi, Niemcy, Hindusi, Włosi, Łotysze, Rumuni, Hiszpanie oraz Amerykanie.

Dublin stanowi dom dla prawnie 92 000 obywateli innych państw. Galway okazuje się być najbardziej wielokulturowy, a 18,6% jego mieszkańców nie posiada obywatelstwa irlandzkiego.

Największy odsetek mieszkańców nie irlandzkiego pochodzenia znajduje się w Ballyhaunis w Mayo (39,5% tamtejszej populacji). Na drugim miejscu znajduje się Longford oraz Edgeworthstown, gdzie 32,3% mieszkańców to osoby bez irlandzkiego obywatelstwa.

Spis ludności ukazał również, że obcokrajowcy stanowią 14,9% siły roboczej Irlandii. W sumie 293 830 obywateli innych krajów pracuje w czterech głównych sektorach gospodarczych: detalicznym, hotelarstwie, produkcji oraz opiece zdrowotnej.

Wskaźnik bezrobocia wśród obywateli państw trzecich wynosił 15,4%. Dla porównania, wśród populacji irlandzkiej jest on na wysokości 12,6%.

Język

Badanie demograficzne wykazało, że 612 018 osób mieszkających w Irlandii, w środowisku domowym, posługuje się językami obcymi, takimi jak: polski, litewski, rumuński oraz portugalski.

Ponadto, osoby niebędące obywatelami Irlandii są przeciętnie młodsi od obywateli irlandzkich. Prawie połowa obcokrajowców jest w wieku od 25 do 42 lat, w porównaniu z mniej niż jedną czwartą Irlandczyków.

Podobna sytuacja pojawia się w kwestii osób w podeszłym wieku (ponad 65 lat). Wśród obcokrajowców jest ich  mniej niż 5%. Wśród Irlandczyków jest ich 15%.