Menu
logo irlandia.ie

Duże skoki cen domów w Dublinie i całej Irlandii

Share

rent up

Jak pokazują ostatnie statystyki, system pomocy dla konsumentów Help-to-Buy, przyczynił się do wzrostu cen domów w Irlandii, głównie w Dublinie. Kwoty wzrosły o 32 tysiące Euro w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Analiza pokazuje, że ceny nowo wystawionych na sprzedaż domów wzrosły o około 5% w ciągu ostatniego kwartału roku. Średnia cena domu w Irlandii wynosi obecnie 251 500 Euro, co oznacza wzrost o ponad 24 tysiące w ciągu ubiegłego pół roku.

Jeśli chodzi o ceny domów w samym Dublinie, średnia wynosi obecnie 360 tysiące Euro. Również stanowi to wzrost - o 2,8% w drugim kwartale roku – przekłada się to na 32 tysiące Euro. W końcowo rocznym zestawieniu, skok wyniesie prawdopodobnie około 10,3%. Jak zostało wspomniane w raporcie, nowo wypuszczone na rynek domy są „najwiarygodniejszym wskaźnikiem przyszłości cen w dziale mieszkaniowym”.

Inflacja cen domów utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym w 2017 roku. Pomimo przewidywanego zniesienia schematu Help-To-Buy. Inicjatywa ta zapewniała zwrot podatku dla nabywców nowo wybudowanych domów. Po łańcuchu krytyki, Departament Mieszkalnictwa aktualnie poddaje ją dokładnemu przeglądowi i ponownej analizie.

Raport podkreśla, że schemat Help-To-Buy miał znaczący wpływ na rynek nieruchomości. Cały listing domów i mieszkań na portalu MyHome.ie doświadczył wzrostu cen. Skok o 2,8% w skali krajowej, 3,2% w samym Dublinie.

W ubiegłym tygodniu, w raporcie przygotowanym przez Daft.ie uśredniono, że ceny domów w całej Irlandii rosną o około 2000 Euro miesięcznie.

Help – To – Buy

Autor raportu, Conall Mac Coille, główny ekonomista Davy, przyznał, że 5% było kolejnym gwałtownym wzrostem cen domów na szczeblu krajowym. W dalszej wypowiedzi Mac Coille wskazał jednak również, że ceny mają tendencję do obniżania się po okresie wakacyjnym.

„Średni rabat gotówkowy, wydawany na podstawie programu pomocy Help-To-Buy, wynosił 15 tysięcy Euro, czyli 5% wartości nowego domu, którego koszt wynosił 300 tysięcy Euro. Biorąc pod uwagę dotychczasowe, zgłoszone wnioski o pomoc (7255 aplikacji), początkowy szacunek, że schemat będzie wymagał nakładu pieniężnego w wysokości 50 milionów Euro, jest daleki od rzeczywistości” – mówi Mac Coille.

Angela Keegan, Dyrektor Zarządzająca portalu MyHome.ie, powiedziała, że utrzymująca się dysproporcja między popytem a podażą na nieruchomości, oznacza, że domy są szybko wykupywane, a realia wskazują, że konkurencja na rynku nieruchomości ulegnie jeszcze większej intensyfikacji do końca bieżącego roku.

„Średni czas sprzedaży domu obecnie wynosi 3,5 miesiąca w perspektywie krajowej. W samym Dublinie, okres jest krótszy, sięga 2,7 miesiąca. To najkrótsze czasy sprzedaży od początku 2011 roku, kiedy rozpoczęto rejestrację i prowadzenie baz danych z tymi informacjami” – mówi Keegan.