Menu
logo irlandia.ie

Tysiące produktów napływających do Irlandii zostaje odesłane

Share

desko lotka

Niemal 34 tysiące produktów nie spełnia wymogów rynku irlandzkiego dotyczących bezpieczeństwa, przez co nie jest dopuszczone do sprzedaży. Dane te wydane zostały przez Komisję Ochrony Konsumentów oraz Konkurencji.

Jak mówi CCPC – Competition and Customer Protection Commission – Komisja Ochrony Konsumentów i Konkurencji, w ubiegłym roku prawie 34 tysiące produktów nie zostało dopuszczonych do sprzedaży na rynku irlandzkim ze względu na brak zgodności z wymogami bezpieczeństwa państwa.

W swoim sprawozdaniu rocznym, CCPC zamieszcza dane dotyczące sytuacji rynkowej. Tak więc, w roku 2015:

- były 62 działania egzekucyjne przeciwko przedsiębiorcom za naruszenie przepisów dotyczących ochrony konsumentów;

- było 88 fuzji, z których 8 wymagało albo śledztwa pierwszego albo drugiego stopnia;

- pojawiły się 74 zarzuty naruszenia zasady uczciwej konkurencji;

- 33818 produktów zostało pozbawione możliwości wejścia na irlandzki rynek ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Towary, które zostały zablokowane stanowiły głównie zabawki, lasery, sprzęt elektroniczny, elementy niskiego napięcia oraz wtyki i adaptery. Dziewięć przesyłek, zawierających około 21 606 produktów, zostały zniszczone lub ponownie wywiezione do kraju pochodzenia. 11 przesyłek, zawierających około 12 213 produktów jest obecnie przetrzymywanych w oczekiwaniu na zniszczenie lub wydalenie z kraju.

W październiku 2015 roku, CCPC zauważyło pewne nieścisłości wśród przesyłek z hoverboards („desko-lotki”), które przesyłane były między krajami Europy. W związku z obserwacją, wszczęto dochodzenie w sprawie ich bezpieczeństwa. Niedługo po tym, organy celne zatrzymały na granicy Irlandii około 1400 desko-lotek. Zarejestrowano szereg poważnych problemów z bezpieczeństwem przedmiotów, które doprowadziły do zawieszenia ich swobodnego przepływu międzynarodowego.

Opisana sytuacja zmobilizowała do dalszych badań i analiz. W grudniu 2015 roku podjęto działania egzekucyjne przeciwko grupie sprzedawców desko-lotek, za niedotrzymanie postanowień regulacji dotyczących napięcia elektrycznego w sprzęcie z 1992 roku (Low Voltage Electrical Equipment Regulations 1992). Wydano zakaz sprowadzania jakichkolwiek sprzętów, które nie spełniałyby wymienionego wcześniej prawa.

Jak się okazuje, na granicy w dalszym ciągu zatrzymywanych jest sporo niezgodnych produktów, posiadających potencjalnie niebezpieczne wtyczki i bezpieczniki, a także niepewne okablowanie, ładowarki i akumulatory.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Isolde Goggin, powiedziała, że pierwsze 14 miesięcy działania organu CCPC było bardzo pracowite i owocne. Osiągnięto wyniki, które miały znaczący wpływ na konsumentów i przedsiębiorców.

„Naszym zadaniem jest działanie we wszystkich sektorach gospodarki. Obecnie ponad 2 miliony użytkowników sieci poszukuje informacji za pośrednictwem stron internetowych CCPC i prawie 51 tysięcy konsumentów otrzymuje rzetelne informacje na temat produktów dzięki nieustannie rozwijającej się infolinii” – mówi Goggin. „W bieżącym roku skupiamy się na zamówieniach publicznych oraz na samochodowym rynku wtórnym”.