Menu
logo irlandia.ie

Wzrost ogólnej liczby porwań i incydentów pokrewnych w Irlandii

Share

Crime Raport

Okazuje się, że w ubiegłym roku zanotowano 25% skok liczby porwań na terenie Irlandii. Porwania te nie zawsze były dokonywane w celu wyłudzenia wysokiego okupu pieniężnego. Główny Urząd Statystyczny informuje, że między rokiem 2014 a 2015 sytuacja była poważniejsza, gdyż liczba porwań wówczas podniosła się o 31%, osiągając skok z 124 do 155 przypadków.

Rozkładając uzyskaną liczbę na czynniki pierwsze, okazuje się, że średnio trzy osoby w ciągu tygodnia są przetrzymywane wbrew swojej woli przez porywaczy. Nie każda taka sytuacja łączy się jednak z żądaniem wysokiego okupu ze strony przestępcy. Bardziej popularne są mniej dotkliwe stawki lub inne rodzaje wynagrodzeń.

Jak naprawdę poważna jest sytuacja?

Informacja wypuszczona przez Główny Urząd Statystyczny nazwana jest przypadkiem „Porwania i pokrewnych przestępstw”. Co za tym idzie, w dziale tym wpisane są zarówno dramatyczne uprowadzenia z żądaniem wysokich okupów pieniężnych, jak i mniej profesjonalne i nie tak niebezpieczne incydenty związane z przetrzymywaniem osób wbrew ich zgodzie.

W całości, kategoria obejmuje bezprawne uwięzienia, porwania oraz przestępstwa związane z handlem ludźmi, które nie kończą się zgonem porwanych. Brane pod uwagę są również fałszywe porwania oraz zgłaszane przez rodziców w separacji lub po rozwodzie, przetrzymania dziecka poniżej 16 roku życia przez jedną ze stron.

Rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego wyjaśnia, że skok w liczbie przestępstw w ubiegłym roku był spowodowany głównie wzrostem częstotliwości pojawiania się incydentów bezprawnego więzienia. Co istotne, całkowita liczba poważnych, przemyślanych porwań oraz przypadków handlu ludźmi uległ spadkowi.

Między rokiem 2014 a 2015 doszło do 75% wzrostu bezprawnych uwięzień, natomiast w kwestii ilości uprowadzeń oraz incydentów związanych z handlem ludźmi, odnotowano jedynie delikatny wzrost procentowy.