Menu
logo irlandia.ie

Irlandia w pierwszej dwudziestce najszczęśliwszych krajów

Share

Ireland happy guys

W rankingu dotyczącym szczęśliwości mieszkańców poszczególnych krajów świata, Irlandia zajęła 19 miejsce, deklasując między innymi społeczeństwo Wielkiej Brytanii.

Spośród 157 krajów, które zostały uwzględnione w rankingu, Irlandia znalazła się w pierwszej dwudziestce państw z wysokim wskaźnikiem zadowolenia mieszkańców. The World Happiness Report (Światowy Raport Radości) utworzony przez Suntainable Development Solutions Network (SDSN) potwiedza, że Irlandia jest „jednym z najlepszych przykładów społeczeństwa, które mimo sporych problemów i wstrząsów wewnętrznych, zachowuje pogodę ducha i nie popada w depresyjne nastroje”.

Raport uwzględnia PKB, państwową skalę przypadków rządowej lub biznesowej korupcji, średniej długości życia oraz fakt możności polegania na innych w danym społeczeństwie. „Wszystkie te wskaźniki osiągnęły bardzo pozytywny wynik w Irlandii, dlatego znalazła się tak wysoko w hierarchii”.

Pierwsza dziesiątka najszczęśliwszych krajów:

   1 Dania
   2 Szwajcaria
   3 Islandia
   4 Norwegia
   5 Finlandia
   6 Kanada
   7 Holandia
   8 Nowa Zelandia
   9 Australia
   10 Szwecja

Izrael, USA oraz Niemcy znajdują się na dalszych pozycjach, ale wyprzedzających Irlandię. Przeciwny stan rzeczy dotyczy Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch.

Jak mówi raport „szczęście mocno wiąże się z długością życia, poziomem zaufania osobistego i społecznego, zaradnością oraz siłą do radzenia sobie z tym, co życie przed nami stawia.”